Hållbara lösningar med digital fiberprojektering

Hållbara lösningar med digital fiberprojektering

Inkubatorbolaget OptoPro Solutions utvecklar mjukvara och en digital plattform för projekthantering inom fiberutbyggnad och kraftnät. I en jämförelse med konventionell fiberutbyggnad visar Optopros teknik på goda hållbara resultat och minskade utsläpp av växthusgaser.

-Det här ger oss på Optopro ytterligare ett bra argument för våra produkter. Flera av våra kunder har uppmärksammat rapporten, menar Petri Routsalainen, vd OptoPro.

OptoPro har nyligen gjort en förenklad Livscykelanalys (LCA) med hjälp av konsultföretaget WSP, för att visa på skillnaden mellan deras metod i jämförelse med den vanliga metoden för fiberutbyggnad. Vid den konventionella metoden nyttjas flera transporter, man behöver göra flera felsökningar och papperskartor används. När OptoPro nyttjar sitt system kan resorna minimeras och grävningen blir effektivare när felsökningarna minskar. Kartorna ersätts med digitala verktyg i form av surfplattor.

Resultatet visar en minskning på 127 kg CO2-ekvivalenter i ett fiktivt 6-månadersprojekt med 200 hushåll.

OptoPro får stöd i affärsutvecklingen av Dalarna Science Parks inkubator.