Inom vilka områden kan Dalarna driva innovation?

Inom vilka områden kan Dalarna driva innovation?

Nyligen genomförde vi årets första Dalarnas innovationspanel. Till panelen ställdes frågan; Inom vilken bransch tror du att företag i Dalarna kan visa på stark innovationskraft i framtiden? De flesta svarade industrin, tätt följt av besöksnäringen och el- och energibranschen.

Inte konstigt kanske att industrin kliver upp som vinnare och att el och energi finns med bland topp tre med tanke på Northvolts tilltänkta etablering och den expansion som redan pågår hos Hitachi Energy.

I Innovationspanelen uppger Dalarnas invånare att behovet av innovation speglar den tid vi lever i, man anser också att om en innovation ska bli lyckosam behöver den svara mot ett faktiskt behov på marknaden.

Då blir resultatet med industrin och el- och energibranschen bland topp tre väldigt logiskt. För det går inte att undvika det faktum att det i dagarna återigen kommit en larmrapport från IPCC (EU:s klimatpanel) som säger att vi inte kommer nå 1,5 graders målet till 2030 och att vi måste vässa insatserna ännu mer.

För det är industrin som måste och kan lösa många av de klimatutmaningar vi står inför. Industrin sitter på många av nycklarna och måste vara innovativa idag för att vara konkurrenskraftiga imorgon. Vi ser nu flera exempel på att näringslivet tar taktpinnen och går före för att skapa nya lösningar för att minska koldioxidutsläpp och miljöpåverkan.

Många har samtidigt uttryckt ”det går aldrig” vad gäller SSABs hybritsatsning och även Nothvolts storskaliga etableringar av gigafactorys. Men det ser ut att gå, det ser dessutom ut som att det går fortare än vad man först trodde. Nu måste fler delar hänga med. På Dalarna Talks den sista mars avslutades panelen med insikten att vi också måste innovera inom byråkratin. Vi vet att myndighetsutövningen ibland sätter käppar i hjulen för nya satsningar, saker som kanske inte är prövade tidigare och som det därför inte finns färdiga regelverk för och att handläggningstider ofta är alldeles för långa. Vi vet också att politiker på en global arena måste skapa incitament så att företag faktiskt motiveras agera på de utmaningar vi möter.

Northvolt och Hitachi beskriver också hur hela ekosystemet måste fungera. För att fortsätta vara innovativa och leda utveckling kommer tekniska samarbeten, forskning med hjälp av universitet och högskolor, start-ups som kan leverera nya lösningar samt tillgång till specialister och experter vara avgörande. De stora företagen behöver fungerande leverantörsled som måste vässa sig för att kunna leverera, här är Dalarna Science Park en av många runt företagen som kan stötta.

Tobias Degsell, vår framtidsspanare under Dalarna Talks, summerar det så fint, vi måste jobba tillsammans och att vi måste gå från att tänka – till att göra.

De som kommer lyckas, och vi har exempel här i texten, samarbetar över organisationsgränser, de är modiga och de har bestämt sig för att de ska nå sina högt ställda mål. Det är exakt så vi måste arbeta, tillsammans och med nya grepp, inte gå i samma gamla hjulspår.

Framtiden för industrin i Dalarna är ljus, för den industri vi nu kommer att förknippas med, den är framtiden. Vi är i behov av batteridrivna fordon, nya effektivare sätt att lagra energi på och vi ser inom en greppbar framtid att vi kan producera stål utan kol.

Så bort med domedagsklockorna och fundera i stället på; om problemet inte går att lösa, är det felformulerat? Våra lysande exempel visar att det går att förnya alla delar i en verksamhet med hjälp av innovation. Det är så vi tar nya steg in i framtiden.