Mellanrummet skapar värde

Mellanrummet skapar värde

Snart är det dags att lägga detta annorlunda år 2020 till handlingarna. Det blir ett år vi aldrig kommer att glömma!

Pandemin har kommit att påverka oss alla som individer och samhälle. I vårt arbete inom Dalarna Science Park har vi försökt att stötta entreprenörer och verksamheter i regionen så gott vi har kunnat givet svårigheten i att hålla fysiska träffar. Vi har däremot sett hur innovationskraften ändå vuxit sig stark på många håll medan den kraftigt sjunkit på andra. Jag tänkte därför i detta sista nyhetsbrev för året reflektera över vad som kan få oss människor att bättre hantera utmaningar, svårigheter och isolering. Allt för att öka möjligheten att ge kraft till ny energi att använda i ett ljusare 2021!

Det är givetvis olika vad vi behöver för att må bra. Själv uppskattar jag mötet mellan människor. Det här digitala året har jag känt att något fattats mig. Jag har saknat den speciella energi och kvalitet som uppstår när vi alla vistas i samma rum. De digitala mötena har däremot också varit lärorika. Vikten av en tydlig agenda, att vi måste hålla tiden och givetvis komma ihåg att stänga av mikrofonen när vi inte själva pratar, är bara några saker vi fått öva på.

Men de fysiska mötena innehåller så mycket mer. Jag saknar mellanrummet. Den där pausen, tomrummet eller luften i dialogen som kan uppstå när vi ses ”på riktigt” och som skapar värde. I Japan finns det ett uttryck för detta tomrum, det heter Ma. Ma är den lilla fördröjningen/pausen mellan två toner som betyder så mycket för känslan. På en arbetsplats tänker jag mig att det är det som sker mellan mötena, där med kaffekoppen. Jag tror också att det nog är där många innovationer faktiskt sker.

Jag vet att vad som är viktigt för att må bra är att vi hjälper våra hormoner dopamin, oxytocin, serotonin och endorfiner på traven. Vi kan ge oss själv dopaminkickar genom att sätta upp många och tydliga avgränsade delmål för att lyckas på vägen mot målet. Ett annat tips är att bry sig om andra människor, visa känslor, bygga relationer, då aktiverar du oxytocinet. Passa också på att bekräfta andra, ge beröm och uppmärksamma så aktiverar du serotoninet i kroppen. Låt också kroppen få ett rejält skratt varje dag, då drar endorfinerna igång. Digitala skratt och skämt finns i massor. Eller stick ut i skogen på en tur och aktivera kroppen och du blir endorfinhög!

Hälsofrågan har fått en annan dignitet under året. Dels beror det på att pandemin påvisat konsekvenserna av att leva med kroniska riskfaktorer. De som inte själva drabbats av pandemin har känt ett behov av att minimera risken att bli svårt sjuk. Det är en av de långsiktiga positiva följderna av detta märkliga år.

Hälsofrågan har också triggat innovatörer att använda ny digital teknik för att få fler människor i rörelse. E-hälsobolagen poppar upp en efter en och man bländas av deras tillväxttakt. I vår företagsinkubator ökar företag med digitala tjänster snabbt. För det är klart att vi i Dalarna är på tårna även här. I vår företagsinkubator har vi t ex företaget PrataMera från Falun. Deras tjänst innebär psykologisk hjälp för allt från mental styrka under idrottande till terapi under t ex depression och erbjuds alla som har rätt till svensk sjukvård och alla samtal föregås av en bedömning. Hos PrataMera ser man att efterfrågan ökar och att allt fler väljer att använda företagets tjänster.  Fler nya digitala hälsoföretag startas, t ex lanserade systrarna Kallur en träningstjänst online nu i december, Vibes. Det ska bli spännande att följa hur den utvecklas.  Jag vill gärna påstå att en kris, hur jobbig den än är, också föder nytänkande och innovation.

Jag ser fram emot 2021. Jag är övertygad om att vi kommer att komma stärkta ur de utmaningar vi mött i år och de utmaningar vi fortsatt kommer att behöva hantera under de första månaderna av nästa år. Det finns en stark drivkraft i hela vår region och den ska vi ta tillvara på. Jag hoppas på många fler nya bolag och ökad tillväxt i de redan befintliga.

Till sist vill jag och hela teamet på Dalarna Science Park önska alla våra läsare en fridfull jul och ett ljusare 2021!

Angelica Ekholm, vd Dalarna Science Park