Mina 100 första dagar

Mina 100 första dagar

Nya chefer sägs behöva 100 dagar på sig för att se riktningen framåt och vinna internt förtroende. Jag har från dag 1 bestämt mig för att jag varje dag ska säkra att jag tar till mig nya insikter som kan gagna Dalarna framåt. Därför har också varje dag varit värdefull för mig. Det vet alla ni som hört mig berätta, högt och ljudligt, vilken dag i ordningen det är just idag. Men nu har jag nått mitt första delmål. Jag har haft förmånen att i 100 dagar få vara VD för Dalarna Science Park, en organisation jag ser en enorm potential i, i en region med enorma möjligheter.

Min första tid kanske inte kom att bli idealisk för en social person som jag själv. Jag ser det fysiska mötet som otroligt värdefullt och har alltid gjort. Jag hade önskat och hoppats att jag vid det här laget kunnat träffa så många fler personer än vad en pandemi gjorde möjligt.

Det är ett antal delar jag identifierat som viktiga under mina 100 dagar. Utöver att säkra att jag fått en tydlig bild över vilka resurser vi har på plats internt har jag velat förstå vilka förväntningar det finns på Dalarna Science Park i vår omvärld. Detta är givetvis viktigt för att vi ska kunna göra både nytta och skillnad för vår region. Vi måste helt enkelt veta att vi gör, och levererar, rätt. Utifrån mina nyfunna insikter under mina första 100 dagar har jag dragit några slutsatser jag anser vara viktiga:

Nr 1: Dalarna Science Park har ett stort uppdrag men är fortfarande okänt för många
Att Dalarna har en Science Park är redan ett bevis på att regionen jobbar framtidsfokuserat och utvecklingsorienterat. Dalarna Science Park har utvecklats till en stark innovationsmiljö som uppnått framgångar både vad gäller operativa resultat och effekter i innovationssystemet. Men det är fortfarande okänt för många och kanske lite otydligt vad vi bidrar med.

Därför passar jag på att beskriva med nya ord vad Dalarna Science Park är.

Vi är hela Dalarnas innovationsarena som jobbar tätt med regionens näringsliv, akademi och det omgivande samhället. Vi driver eller medverkar inom forskning- och innovationsprojekt som gör skillnad för människor och företag i vår region. Vi erbjuder en excellent företagsinkubator där vi stöttar bolag i Dalarna i deras utveckling. Vi är en plattform för samverkan med kontakter i hela världen och vi skapar förutsättningar för att Dalarnas företag ska lyckas globalt men stanna lokalt.

För vår framtid kommer det vara viktigt att hjälpa företag i Dalarna att arbeta mer hållbart utefter de globala målen och något som är aktuellt just nu, bistå näringslivet under stora omställningar. För närvarande ser vi många konkurser i Dalarna samtidigt som vi ser att det startas många nya bolag. Vi kan hjälpa till att tänka nytt.

Nr 2: Dalarna Science Parks projektarena – en styrka för regionen

De forsknings- och innovationsprojekt vi driver framgent ska vara väl förankrade i regionens styrkeområden och inom de områden där vi ser en stor och betydande utvecklingspotential. Vi behöver jobba långsiktigt strategiskt gemensamt med vår omgivning, Högskolan Dalarna och det organisationer som arbetar företagsfrämjande för att skapa både unika men också framgångsrika exempel som driver kännedom om vad vi är bra på i Dalarna. På sikt kommer vi då skapa en ännu starkare attraktivitet för vår region. Något som också skapar tillväxt. Dalarna Science Park ska vara en motor i ett starkt ekosystem för näringslivet, vi är hela Dalarnas innovationsarena.

Nr 3: Dalarna Science Park är nationellt och internationellt kända
Dalarna Science Park har ett gott rykte både nationellt och internationellt. Vi är generösa med vår kunskap och drivande i att ta fram nya processer som sedan sprider sig över världen i de olika projekt vi deltar i.

Vi blev häromåret bland annat inbjudna att delta på World Economic Forum i Davos för att presentera den hållbarhetsprocess vi tagit fram som ska hjälpa små bolag med hållbarhetsarbetet. Det är vi såklart stolta över. Vår excellenta företagsinkubator har sedan starten 2004 jobbat med 155 bolag som idag gemensamt omsätter 685 MSEK med sammanlagt 433 anställda. Bra för Dalarna!

Möten mellan människor förändrar världen så jag vill avslutande med det. Det är inte är lätt att vara den mötesplats vi är, när en pandemi härjar. Vi precis som alla andra har utvecklat oss och skapat digitala möjligheter och kunnat fortsätta att ha möten, workshops, föreläsningar och diskussioner. Men jag ser verkligen fram emot när vi alla kan ses fysiskt och när vi igen kan vara ute bland Dalarnas kommuner och göra skillnad. Det är i alla fall min ambition.

Mina första 100 dagar är över, men resan med Dalarna Science park har bara börjat och jag väljer att citera en av Sveriges genom tiderna största näringslivsprofiler, Ingvar Kamprad:

Det mesta är ännu ogjort, underbara framtid!

Angelica Ekholm, vd Dalarna Science Park