OPTOPRO FORTSÄTTER DIGITALISERA OCH UTVECKLA

OPTOPRO FORTSÄTTER DIGITALISERA OCH UTVECKLA

Även om pandemin har varit utmanande så har det interna arbete, det inneburit, varit utvecklande och skapat tillväxt för Borlängeföretaget Optopro. De fyra anställda har utvecklat flera tjänster som är redo för marknaden; både nationellt och internationellt!  

Borlängeföretaget Optopro, som utvecklar mjukvara och är en digital plattform för projekthantering inom fiberutbyggnad och kraftnät, blev SKAPA-pristagare 2019. Deras innovation om digital projektstyrning och effektivisering av både fiber- och elinstallationer har tagit dem både till Finland och Tyskland m fl länder. Och nu står UK på kontaktlistan, så fort reserestriktionerna släpper.  

Vad har hänt under pandemiåret?  

-Det har varit lite kämpigt men vi har arbetat med utveckling av olika system under det senast året, säger Petri Ruotsalainen, Optopro. En av våra kunder önskade en ny funktion för rapportering där man även kan lägga in tidsåtgång. Då får man hela kostnaden för projektet samlat med material, maskiner och personalkostnader kontinuerligt uppdaterat och jämförbart med budget. 
Vi har även arbetat med att utveckla kartfunktioner för bättre funktionalitet. Samtidigt har vi haft ett projekt med att samla olika dataströmmar och utvecklat en tjänst som nu ska paketeras. Tjänsten innebär att de digitala resultaten integreras direkt i kundens system för bästa effekt och hållbarhet.  

Vad har varit mest utmanande under senaste året? 

-Det är svårt att balansera mellan att utveckla och sälja då det gäller att få kostnadstäckning. När är good enough?
Vi lyssnar gärna på kundens behov och önskemål när vi utvecklar; då optimerar vi tjänsten OptoPro tillsammans. Och om kunden är villig att betala så fungerar det utmärkt, menar Petri.    

Mål och framtidsplaner
– Mässor och seminarier ska vi fortsätta att arbeta med för att hitta kunder och återförsäljare till Optopro. Tyskland är ett mycket intressant land och vi startar ett projekt där inom kort. I Storbritannien, fungera tullreglerna trots att de är utanför EU, och där ser vi möjligheter att arbeta och sälja vårt digitala fibersystem.
Vi tror på framtiden och på vårt system! Sverige ligger långt fram i digitaliseringen och vi har mycket att lära ut och sälja. Att träffa kunder så snart som möjligt är ett mål för oss och som vi siktar på framöver! Vi är redo för marknaden!

Optopro har bl a gjort en livscykelanalys av sitt fibersystem. När konventionella metoder används så nyttjas fler transporter, flera felsökningar görs och även papperskartor används, vilket påverkar miljön negativ. När Optopro nyttjar sitt system kan resorna minimeras, grävningarna blir effektivare och felsökningarna minskar. Även papperskartor ersätts med digitala verktyg i form av surfplattor. Resultatet visade på minskade koldioxidutsläpp med 127 kg under sex månader där 200 hushåll ingick.   

-Marknaden har tagit emot LCA-rapporten positivt. Vi har redan sett att internationella kunder använder sig av detta i sin kommunikation, berättar Petri. Men självklart ska vi jobba vidare med hållbara lösningar för OptoPro.

Några goda råd från Petri Ruotsalainen till andra företagare 

Optopro har affärsutvecklat sitt företag tillsammans med Dalarna Science Parks inkubator och gör nu ”exit” från affärsutvecklingsprocesserna. 

Jörgen Steen har varit Optopros affärsutvecklare från Dalarna Science Park:

– Optopro är ett exempel på hur rätt timing är avgörande för framgången i en affärsidé. Genom att identifiera var man har kortast “time to market” har man kunnat utveckla och lansera mot betalande kunder redan från början. Detta har givit förutsättningar att planera för skalbarhet, både i nya applikationsområden och på fler marknader. Med Optopro har vi även sett bevis på hur hållbarhetsarbetet varit till nytta som argument i säljprocessen och bidragit till konkreta effekter hos kunderna. 

Några goda råd från Petri:  

  • Ta hjälp och stöd från erfarna affärscoacher; och se till att få nätverk 
  • Sök stöd och projektmedel, ex affärsutvecklings- och digitaliseringscheckar 
  • Var långsiktig och uthållig i företagets expansion; det tar tid. 

Hållbara lösningar med digital fiberprojektering

Inkubatorbolaget OptoPro Solutions utvecklar mjukvara och en digital plattform för projekthantering inom fiberutbyggnad och kraftnät. I en jämförelse med konventionell fiberutbyggnad visar Optopros teknik på goda hållbara resultat och minskade utsläpp av växthusgaser. Resultatet visar en minskning på 127 kg CO2-ekvivalenter i ett fiktivt...

Läs mer

Optimala lösningar för nya digitala marknader

- Det är internationellt vi ser största potentialen att växa, säger Petri Ruotsalainen från företaget OptoPro Solutions. Företaget utvecklar och säljer en digital plattform för projekthantering inom fiberutbyggnad och kraftnät. 

Läs mer

Årets SKAPA-innovatörer har fokus på effektiv digitalisering

Sveriges största innovationspris, delades ut på residenset i Falun hos landshövdingen Ylva Thörn. Två idéer med fem värdiga vinnare prisades och idéerna fick vardera 20.000 kronor.

Läs mer

Jörgen Steen

Affärsutvecklare

070-522 71 58