PRATA MERA FÖR BÄTTRE HÄLSA

PRATA MERA FÖR BÄTTRE HÄLSA

Nya sätt att söka vård växer digitalt. En tjänst som vuxit snabbt. Falubaserade Pratamera erbjuder e-hälsovård mot psykisk ohälsa. Här har vd och grundare Patrik Hast hittat ett koncept som nu utvecklas i Sverige. Men de tänker större. Mycket större! Inkubatorns affärsutvecklare finns som stöd i företagets utveckling.

Fokus är att hålla hög kvalitet och att bidra till att behovet om ett bättre mående hos patienten förverkligas. Självklart finns det konkurrens på marknaden men Pratamera ser sig som en motpol till ”de stora drakarna” och Patrik Hast menar att det går att vara ett sunt alternativ som växer organiskt. Även det lilla företaget kan leverera med kvalitet och kompetens.

Och företaget har växt snabbt!

Patrik startade Pratamera under senare delen av 2017 med acceleration under 2018 och har nu ca tio psykologer och terapeuter anställda. Personalen finns baserade i Sverige, Spanien och Tyskland och erbjuder genom sin internationella bredd även hälsovård på olika språk. På vissa platser erbjuder man även personliga patientmöten. Men oavsett hur man möts så är ambitionen att ligga i framkant och vara ”nya tidens psykologer”.

Patrik Hast har själv utbildning i kbt, idrottspsykologi, ledarskap samt erfarenhet av psykisk ohälsa och en rejäl it-kunskap; vilket är viktigt för att bygga ett digitalt företag. Att även bygga teamet är viktigt när man inte har alla samlade på en plats;

– Vi har digitala möten och avstämningar precis som vilken arbetsplats som helst, och det fungerar alldeles utmärkt, menar Patrik.

Vård på lika villkor

Pratamera växer, patientbokningarna ökar och i och med det stiger omsättningen varje månad. Fördelarna är många med digitala vårdtjänster; enkelt, kort väntetid, ortsoberoende mm – det är helt enkelt vård på lika villkor för alla.

– Den psykiska ohälsan är ett stort problem i samhället och statistik visar att det tyvärr växer. Men vi inom professionen drivs av att hjälpa människor och vill med vårt företag bidra på bästa sätt. Professionalism, värme och engagemang är viktiga ledord för oss. Vi arbetar hela tiden strategiskt med framtiden och vi har flera spännande projekt på gång som vi också har forskare med på. Dessutom är redan denna typ av digital samtalshjälp beforskat med goda vitsord samtidigt som det är ett kostnadseffektivt arbetssätt.

Affärscoachning i ekonomi och ledarskap

Sedan våren 2019 är Pratamera med i Dalarna Science Parks inkubator och får affärscoachning i ekonomi och ledarskap. Att tänka strategisk framtid i en digital värld har många utmaningar och här är rådgivning ett tacksamt bidrag.

– Det är ett intressant bolag inom ett expansivt område, säger affärscoach Jörgen Steen. Det händer mycket inom e-hälsa. För att klara sig som start-up så gäller det att navigera rätt, både i regelsystem och konkurrensen med större aktörer. Pratamera har visat att affärsmodellen håller och hittat en strategi för att skala upp verksamheten. Vi hoppas kunna bidra med våra coachinsatser och med det expertstöd som finns hos våra inkubatorkollegor i övriga Sverige.

 

Jörgen Steen

Affärscoach

070-522 71 58

PRATA MERA FÖR BÄTTRE HÄLSA

Nya sätt att söka vård växer digitalt. En tjänst som vuxit snabbt. Falubaserade Pratamera erbjuder e-hälsovård för psykisk ohälsa. Här har vd och grundare Patrik Hast hittat ett koncept som...

Läs mer