Vår framtid i Dalarna ska vi själva skapa – tillsammans!

Vår framtid i Dalarna ska vi själva skapa – tillsammans!

Nu tycker i alla fall jag att hösten på riktigt gjort sitt intåg med fantastiska färger i vår natur och dagar med hög, klar luft. Men det är också kallare och dagarna blir allt kortare och kortare. Både plus och minus alltså men jag väljer att se det vackra i hösten och tränger undan den mer negativa sidan.

Dessa rader skriver jag från Nantes i Frankrike där International Association of Science Parks (IASP) årliga konferens äger rum. Dalarna Science Park är sedan några månader en fullvärdig medlem i organisationen och deltar för första gången på konferensen. Över 800 deltagare från samma typ av organisation som vår möts och diskuterar kring branschgemensamma frågor och gör försök att spana in i framtiden. Onekligen en spännande miljö där alltifrån jättar som Airbus till små start-up företag talar om sina utmaningar. Just i år är temat Industrialisering 4.0 vilket öppnar en hel del spännande möjligheter men också minst lika många utmaningar. Flera presentationer handlar om hur vi kan använda Artificiell Intelligens och Internet of Things i industriella processer för att öka effektiviteten. Skrämmande tycker en del men de flesta här tycks se det som möjligheter och ett verktyg för att stärka människan i processen. Som exempel nämnde Airbus att deras ambition med att digitalisera sina processer är att man ska öka produktionen från nuvarande två till tre leveransklara flygplan per dag!! Det säger en del om förväntningarna på vad digitaliseringen kan åstadkomma.

Dalarna Science Park ser det som en naturlig del i sitt internationaliseringsarbete och omvärldsspaning att dels vara medlem i IASP och dels att delta i konferensen. Värdefull kunskap och viktiga kontakter är något av det vi får med oss hem och som vi sedan ska omsätta i vår verksamhet. Betydelsen av internationellt samarbete för att ta tillvara på möjligheter, hitta partners samt tillsammans arbeta med att lösa våra gemensamma samhällsutmaningar blir allt viktigare i en värld där många nationer sluter sina gränser och fokuserar på den egna nationens särintressen.

Att försöka förstå och förutspå hur framtiden kommer att gestalta sig är en vansklig uppgift men jag fick med mig ett trösterikt citat av Abraham Lincon från Nantes: ”The best way to predict the future is to create it”.

För mig betyder det att vår framtid i Dalarna ska vi själva skapa – tillsammans.

Sture Ericsson, vd Dalarna Science Park