Workshop om talangattraktion och etableringsfrämjande arbete i Dalarna

Workshop om talangattraktion och etableringsfrämjande arbete i Dalarna

2022-09-21 kl. 09.00 - 11.30

CoSpace, Sveagatan 6, Borlänge

21

sep

Dalarna har medvind just nu och flera av våra industrier är i stort behov av arbetskraft. Vi behöver därför bli fler som vill bo och arbeta här. För att lyckas med det behöver vi stärka bilden av industrin i Dalarna. Dalarna Science Park driver just nu ett arbete för att ta fram en gemensam varumärkesplattform och strategier för arbetet och vi skulle behöva din hjälp. Hur ska vi sälja in industrin I Dalarna? Hur särskiljer vi oss från andra platser? Vad kan vi lova de som väljer att bli en del av Dalarna? Välkommen att delta i våra workshops.

Resultatet kommer att användas för att ta fram en platsvarumärkesstrategi med fokus på talangattraktion och att stärka industrin i Dalarna. Madeleine Norum och Mats Williams från Placebrander leder workshopen. 

Workshop om talangattraktion och etableringsfrämjande arbete i Dalarna

För vem? Representanter från arbetsgivare i Dalarna med stort kompetensbehov, företagsfrämjare, kommuner och organisationer som arbetar för att stärka regionens tillväxt.

Frågor som kommer att beröras är: 

  • Vilka är nyckelfaktorerna för framgång?  
  • Roller och ansvar.

Om du har frågor om workshopen kontakta Ann-Louise Larsson via e-post ann-louise.larsson@dalarnasciencepark.se eller via telefon 070-695 62 92.

Attraktiv industriregion syftar till att skapa gemensamma verktyg för marknadsföringen av Dalarna när industriföretag ska rekrytera. Borlänge kommun initierade projektet som nu drivs av Dalarna Science Park och omfattar hela Dalarna.

Läs mer om Attraktiv industriregion

Ann-Louise Larsson

Projektledare Viable Cities, Attraktiv Industriregion, Smart City Sweden

070-695 62 92