DalaCapital introduceras: Nytt kapital till företag ska bidra till utveckling för regionen

DalaCapital introduceras: Nytt kapital till företag ska bidra till utveckling för regionen

PRESSMEDDELANDE 2021-01-28

Företag i Dalarna ges nu möjlighet att söka finansiering i ett tidigt utvecklingsskede. Genom det nystartade bolaget DalaCapital AB, kan företag ansöka om s.k. såddkapital, mellan 100 000 och 500 000 kronor. Initiativtagare till DalaCapital är stiftelsen Dalarna Science Park samt de tre finansiärerna Sparbanksstiftelsen Dalarna, Dalarnas Försäkringsbolag och Region Dalarna som tillför 18 MSEK för att gynna nyföretagandet i regionen

Idag presenteras ett nytt bolag med syfte är att bidra till fortsatt tillväxt i regionen. Bolaget, DalaCapital AB, är ett helägt dotterbolag till stiftelsen Dalarna Science Park och är ett
gemensamt initiativ tillsammans med finansiärerna Sparbanksstiftelsen Dalarna, Dalarnas Försäkringsbolag och Region Dalarna, som investerar 6 miljoner vardera. Bolaget ska tillföra externt kapital i form av s.k. såddkapital till regionala bolag i tidiga skeden.

-I Dalarna startas det varje år ca 1500 företag och många har fantastiskt spännande affärsidéer och möjlighet att bli något riktigt stort och bra. Samtidigt är det vår
erfarenhet, via vår inkubator, att det tidigt i bolagsbygget saknas finansiering för att ta nästa steg. DalaCapital ger nya företagsidéer möjligheter att utvecklas och växa,
säger Angelica Ekholm, ordförande DalaCapital AB.

Från och med nu kommer innovativa och tillväxtorienterade bolag med säte och verksamhet i regionen kunna ansöka om finansiering från DalaCapital. Ansvarfulla investeringar i intressanta bolag kommer att kunna göras med belopp på mellan 100 000 och 500 000 kr.

-Vi vill verka för innovation och hållbar tillväxt i Dalarna och vi ser det som särskilt positivt att vi hittat ett partnerskap med Dalarnas Försäkringsbolag, Region Dalarna samt Dalarna Science Park. Vi är samtliga aktörer som lägger stor vikt vid utveckling för att skapa samhällsnytta i Dalarna, säger Kjell Grundström, ordförande Sparbanksstiftelsen Dalarna.

Tanken med det tidiga såddkapitalet är att det möjliggör att fler företag startas, växer och överlever i Dalarna. Ett ökat företagande i länet leder till hållbar ekonomisk tillväxt och ett rikare Dalarna, i vid bemärkelse.

-Vi på Region Dalarna är otroligt glada att vi har lyckats få till det här kapitalet så att människor i hela Dalarna ges möjlighet att med sina goda tankar skapa nya innovationer, Birgitta Sacrédeus, ordförande Regionala Utvecklingsnämnden, Region Dalarna.

De inkomna ansökningarna kommer värderas av ett investeringsråd utefter DalaCapitals investeringspolicy. DalaCapitals avkastningsmål är att bibehålla värdet på insatt kapital så att det kan återinvesteras löpande i såväl befintliga som nya projekt i tidiga skeden. Därigenom är bolagets kapital i formen av en så kallad “Ever Green fond”.

– Den här satsningen fyller ett gap – bristen på kapital för nya innovativa verksamheter som vill satsa, där vill vi göra skillnad.  En anledning är att vi vill bidra till att det skapas fler arbetstillfällen i vårt län, ett livskraftigt näringsliv är som vi ser det centralt för länets framtid. Det här initiativet går hand i hand med vårt engagemang för samhället Dalarna, berättar Anders Hjertberg, Dalarnas Försäkringsbolag.

Ansökningar från företagen görs enklast via blankett på webbplatsen https://www.dalacapital.se och ansökan görs via info@dalacapital.se

För ytterligare information kontakta:

Angelica Ekholm, ordförande DalaCapital AB
angelica.ekholm@dalarnasciencepark.se tel 070-209 82 17
Birgitta Sacrédeus, ordförande Regionala utvecklingsnämnden Region Dalarna
birgitta.sacredeus@regiondalarna.se tel 070-573 34 47
Kjell Grundström, ordförande Sparbanksstiftelsen Dalarna
kjell.grundstom@iucdalarna.se tel 070-575 64 89
Anders Hjertberg, chef Företag Bank & Liv på Dalarnas Försäkringsbolag
anders.hjertberg@dalarnas.se tel 073-087 77 27

Mer information om DalaCapital finns som film (länk till Youtube)

 

 

Angelica Ekholm

VD

070-209 82 17