Det är inte längre en fråga om, utan när

Det är inte längre en fråga om, utan när

Ledartikel i nyhetsbrev #6 2024

Att Dalarna är regionen i Sverige där miljardinvesteringar tillkännages på löpande band är en oerhörd glädje för alla oss som verkar här. Vi står inför en regional tillväxttakt som saknar motstycke. Men för att klara av den expansion vi har framför oss är det flera utmaningar vi måste bemästra. Tillsammans här i Dalarna och med hjälp av beslutsfattare på nationell nivå.

Inom Dalarna Science Park har vi identifierat framför allt fyra huvudsakliga regionala utmaningar; en fungerande infrastruktur för varor och människor, energitillgång i en allt mer elektrifierad värld, att attrahera ännu mer kapital som säkrar fortsatta investeringar samt den springande punkten, kompetensförsörjning.

Dessa frågor kommer vi därför lyfta när vi på plats i Almedalen i juni bjuder beslutsfattare, opinionsbildare, näringsliv och akademi på en spännande debatt om Dalarnas framtid. Ödmjukt pratar vi redan i termerna av vår region som Sveriges nästa för tillväxt.

En av talarna i vår panel i Almedalen är Hitachi Energys Tobias Hansson. Han har i Ny Teknik uttalat att vi befinner oss i en supercykel, i  samband med att man kommunicerade att man ska investera 3,7 miljarder kronor i Sverige, mestadels i Ludvika.

I Almedalen har vi en unik chans att få uppmärksamhet för Dalarnas frågor och påverka politiker och beslutsfattare över hela landet. Det som händer i Dalarna påverkar hela vårt land. Då behöver representanter från hela landet vara medvetna om vad som sker hos oss och på vilket sätt fler kan bidra. Almedalen är också en effektiv plattform för att visa upp länets styrkor som en grön tillväxtregion. Där kan vi förmedla berättelsen om vart Dalarna, Sverige och världen är på väg. En berättelse som kan hjälpa oss att syresätta, ge oss kraft och riktning i det arbete vi behöver göra för att stå rustade för framtiden.

I Almedalen kan vi lyfta fram våra specifika behov och utmaningar för att få det stöd och de resurser som behövs. För vi står nu redo att ta emot nya invånare till de jobb som både den befintliga industrin och de nya företagen skapar.

Så för tredje året i rad anordnar vi ett seminarium om Dalarnas framtida tillväxtmöjligheter och utmaningar. Med representanter från näringsliv och samhälle kommer vi att diskutera hur vi kan generera de bästa förutsättningarna för ett växande Dalarna. I programmet hittar ni:

  • Peter Larsson, Regeringens samordnare för näringslivets hållbara omställning och samhällsomvandlingen i norra Sverige
  • Tobias Hansson, VD, Hitachi Energy Sweden AB
  • Jens Skaring, Chef Corporate Banking, Företag & Institutioner, Swedbank AB
  • Ulrika Liljeberg, Riksdagsledamot Centerpartiet, Regeringens särskilda utredare ”Värdet av vinden”
  • Helena Höij, Landshövding i Dalarna

Därför är det inte längre en fråga om Dalarna är Sveriges nästa tillväxtregion. Det är bara en fråga om när fler kommer att erkänna att så är fallet.

Hur berättar du om Dalarna?

Angelica Ekholm, vd, Dalarna Science Park