Företag möjliggör testning av foder till insekterna

Företag möjliggör testning av foder till insekterna

I demonstrationsmiljön hos Tebrito har man testat de restprodukter som skänkts av Mjøs Grønt AS, Fiskå Mølle, Semper, Leksands Knäckebröd och Spendrups. Detta för att ta reda på vilket foder som är det bästa för maskarna och den slutprodukt man vill uppnå.  Vi ville veta varför dessa företag valt att engagera sig i projektet.

Reducerat matsvinn med lokala samarbeten

Anne Lindfelt på Semper berättar att det är viktigt för dem att kontinuerligt arbeta med hållbara lösningar och reducera sitt matsvinn, men att en del av svinnet inte går att undvika.

– I vår produktionsprocess uppstår en del svinn som inte går att undvika, till exempel knäckebröd som har defekter i formen eller smulor som uppstår när vi sågar knäckebrödet till rätt format. Vi försöker att hitta den bästa möjliga destinationen för våra restströmmar. Att ta fram hållbart protein i form av odlade insekter med hjälp av vårt svinn är ett jättespännande projekt som vi gärna bidrar till. Att insektsodlingen finns i samma region som vårt glutenfria knäckebrödsbageri är en stor bidragande faktor till att vi valt att engagera oss och vi hoppas testet går bra.

Idag gör man redan djurfoder av restprodukterna och Anne ser stora möjligheter att utöka det området i och med insektsodlingen i Orsa.

Skulle du själva kunna tänka dig att äta insekter?

– Jag har smakat på olika insektbaserade produkter och tycker att insektsbaserat protein kan vara ett bra alternativ. Det blir intressant att se hur det pågående proteinskiftet kommer att se ut, utöver protein från insekter finns det även outnyttjad potential i vegetabiliska proteinkällor.

Anne Lindfeldt, Head of Corporate Communication Semper Nordic

Vill visa vägen framåt

Hans Lindgren på Spendrups berättar att de valt att engagera sig och skänka drav från produktionen för att hållbarhet är viktigt för dem, att restprodukterna bör användas till något vettigt istället för att bara slängas.

– Vi är en stor industri och bör visa vägen framåt. Vi producerar stora mängder drav som idag blir till biobränsle men vill gärna ha fler användningsområden för det framöver. Projektet har ett intressant tänk som är viktigt för framtidens livsmedelsproduktion. Vi har ju möjlighet att bidra och då gör vi gärna det, säger Hans.

På frågan om han själv skulle kunna tänka sig att äta insekter svarar han

– Reptilhjärnans svar är nej, troligtvis ja. Jag äter proteinpulver idag och har inte läst innehållsförteckningen i detalj, säger Hans och skrattar.

Hans Lindgren, chef fastighet och media Spendrups.

Nya marknader och möjligheter

Peter Joon, Leksandsbröd berättar varför Leksandsbröd valt att engagera sig i projektet;

  • Det är ett spännande projekt och vi ser att denna nya industri kan öppna upp för nya marknader och nya möjligheter för våra restprodukter. Tidigare har våra restprodukter blivit till djurfoder till en bonde i trakten.

På frågan om han själv skulle kunna tänka sig att äta insekter svarar han

– Jag ser inga hinder i det, så länge det är gott! Det är viktigt att vi får i oss protein och i vilken form det är spelar mindre roll, menar Peter.

Demonstrationsmiljön hos Tebrito är en del av InterReg Sverige- Norge projektet KLIPP – Klimatsmart Protein-Produktion som drivs av Dalarna Science Park, Høgskolan Inlandet och Klosser Innovasjon AS. Projektet ska bidra till att skapa förutsättningar i Inre Skandinavien för en gränsöverskridande storskalig produktion av insekter för mat och foder för den europeiska marknaden.