Hållbar innovativ, omställning och tillväxt för att stärka Dalaföretag

Hållbar innovativ, omställning och tillväxt för att stärka Dalaföretag

Pandemin är en utmaning för små och medelstora företag. Att öka förmågan att ställa om, tänka nytt, använda nya verktyg och bredda nätverket men även öka kunskapen och innovationsförmågan. Detta är utmaningar som många dalaföretag brottas med. Dalarna Science Park har nyligen fått uppdraget från Tillväxtverket och Region Dalarna att bidra med hållbara innovationsprocesser och tillväxt för Dalarnas företag.  

Tillsammans med företagen kommer det utvecklas nya arbetssätt, produkter, tjänster, arbetsmodeller och lösningar i syfte att möta omvärldens förändringar. Hållbarhet är i fokus och allt sammantaget ska bidra till att uppnå FNs globala hållbarhetsmål i Agenda 2030.     

– Under de senaste 16 månaderna har vi sett hur entreprenörer kavlat upp ärmarna för att anta de utmaningar som en global pandemi har medfört. Vi har sett hur det ur kriser föds nya idéer och starka varaktiga innovationer som annars kanske aldrig hade blivit verklighet. Det är den här kraften vi ska ta vara på och se till att fler entreprenörer ställer sig i startblocken för att vilja utveckla sina bolag, säger Angelica Ekholm, VD Dalarna Science Park.

Företag med behov av omställning är välkomna att deltaga. 

Hållbara tillväxtambitioner, vilja att förändras, potential att utvecklas och växa är viktiga kriterier för deltagande.
Dalarna Science Park kommer bl a att tillsätta två innovationsledare och en hållbarhetsstrateg för att genomföra uppdraget vilket pågår från september 2021 till och med augusti 2023. 

-Vi är oerhört glada över att ha fått både Tillväxtverkets och regionens förtroende att hjälpa till att vidareutveckla företag i Dalarna. Vi kommer med projekt ”Hållbar innovativ, omställning och tillväxt, HIT, att erbjuda befintliga företag i regionen en möjlighet att jobba med sin omställningsförmåga. Det gör vi med hjälp av olika innovations- och hållbarhetsprocesser, säger Victoria Ställberg, chef Affärsutveckling Dalarna Science Park.

 Målet är att deltagande företag ska ha utvecklats och stärkt sin konkurrens för att möta omvärldens förändringar genom innovation och omställning med hållbara och digitala metoder.  

 Anslaget som nu beviljats av Tillväxtverket och Region Dalarna ska genomföras i projektet HIT – Hållbar innovativ omställning och tillväxt.  

Är du som företagare intresserad att veta mer eller att delta, kontakta Victoria Ställberg, Dalarna Science Park. victoria.stallberg@dalarnasciencepark.se 

Victoria Ställberg

Chef Företagsutveckling

070-671 04 51