Hållbarhet i fokus när Sustainability bootcamp genomfördes

Hållbarhet i fokus när Sustainability bootcamp genomfördes

Under två dagar har företag och organisationer utmanat sig i hållbarhet när Sustainability bootcamp genomfördes i Dalarna Science Park tillsammans med ecoINSIDE, Coompanion och Almi.

Tillsammans jobbade vi för att bidra till att uppnå FNs globala hållbarhetsmål

Spendrups hållbarhetschef Anna Lidström inspirerade genom att berätta hur de aktivt arbetar inom bryggeribranschen för att vara hållbara ekonomiskt, miljömässigt och socialt.

-Vi brygger för framtida generationer på Spendrups, menar Anna. Med våra långa historia som familjeföretag handlar hållbarhet på Spendrups om att arbeta för framtida generationer. För att säkerställa långsiktig konkurrenskraft behöver vi driva ett hållbarhetsarbete i framkant. Vårt mål är att ha en fossilfri produktion och fossilfria inrikes transporter till 2025. Fram till dess klimatkompenserar vi för våra utsläpp.

Även IKEA Borlänges varuhuschef Jessica Öhlund inspirerade med information om hållbarhetsarbetet i varuhuset. Ett lysande exempel var integrationsprojektet där utlandsfödda kvinnor finns i varuhuset och syr till kunderna och samtidigt lär sig svenska och har ett kooperativt företag.

– På IKEA arbetar vi ständigt efter våra värderingar, de genomsyras i allt vi gör, menar Jessica. Våra gemensamma värderingar och vår starka kultur gör IKEA unikt, både som arbetsplats och som varumärke. I varje IKEA enhet du besöker runtom i världen hittar du kollegor med samma beundransvärda IKEA värderingar. Därför måste vi alltid i första hand rekrytera utifrån värderingar, och sedan utifrån kompetens och mångfald. Tillsammans är vi starkare, så låt oss föregå med gott exempel och leva efter våra värderingar!

Kreativa övningar, hållbara föreläsningar och innovativa idéer!

Deltagarna arbetade däremellan med hållbarhetsmålen och delmålen vilket resulterade i att alla fick med sig en ”verktygslåda” med påbörjat arbete för att ta hållbarhetsutmaningarna vidare i sina egna verksamheter.

Tips!

Hur ska du som företag börja?

  •  Börja smått och låt det växa
  •  Avgränsa till ett eller några delmål
  •  Bygg upp en struktur
  •  Involvera medarbetarna
  •  Våga sätta ambitiösa mål