Innovativ forskning som passar utmärkt i den tid vi lever i

Innovativ forskning som passar utmärkt i den tid vi lever i

Ur kris föds nya möjligheter. Pandemin har utmanat oss men den har också accelererat det som tidigare rörde sig långsamt framåt. Vi har snabbt tvingas tänka om när det gäller hur vi ser på hälsa, miljö och hur vi löser tillvarons utmaningar.

På Dalarna Science Park leder vi och medverkar i en mängd forskning- och innovationsprojekt. Vi är en aktiv pådrivare för Dalarnas utveckling. I vårt uppdrag ligger bland annat att stärka företagens konkurrenskraft och förnyelseförmåga. Vi tar tillvara idéer, uppmärksammar forskning och stimulerar och stöttar i innovationsprocesser. Vi hjälper företag i deras resa att lansera kommersiellt gångbara varor och tjänster. Det vi gör på Dalarna Science Park kräver samverkan i regionen, nationellt och internationellt.

Smakrika och hälsosamma livsmedel som skapar sysselsättning
Ett av de områden vi har flera forskning- och innovationsprojekt inom är livsmedelsproduktion. Under pandemin har en ökad självförsörjning av livsmedel seglat högt upp på önskelistan för Sveriges regioner. Vi har tillsammans med bl. a Länsstyrelsen Dalarna tagit fram en livsmedelsstrategi för Dalarna. Livsmedelsproduktionen i länet ska öka och för att klara av detta behöver vi konkurrenskraftiga företag och hållbara produktionsmetoder. Målet är smakrika och hälsosamma livsmedel som skapar sysselsättning, ger hållbar tillväxt och en levande landsbygd.

Ett innovativt område där Dalarna varit tidiga och som växer starkt är insektsföretagen, exempelvis Orsabaserade Tebrito. Ett företag som vi är glada att vi haft i vår inkubator. Tebrito odlar mjölmaskar som ska kunna fungera som proteinersättning, som ett alternativ till andra proteinkällor.

Testa nya klimatsmarta insektsfoder
För att den klimatsmarta proteinproduktionen ska kunna skalas upp så ligger det i vårt uppdrag att bl a undersöka förutsättningar som t ex tillgång till foder för insekterna. Kartläggningen visar att det finns tillräckligt med restprodukter inom regionen för en storskalig insektsproduktion. Nu återstår att testa och analysera dessa och att fortsätta diskussioner med involverade företag om de vill gå in som leverantörer av foder till insektsbranschen. Deras rester kan bli näring åt den nya proteinkällan, smart och hållbart! I förlängningen betyder detta också att fler företag i vår region kan komma att livnära sig på en ny näring som håller på att växa fram i Dalarna. Denna typ av innovativ forskning passar utmärkt in i den tid vi lever i. Klimatsmart livsmedelsproduktion och ett starkt och hållbart Dalarna.

Lokalproducerad mat gillas av många
Vi ser tendenser och trender på flera sätt när det gäller livsmedelskedjan. Förflyttningar från det globala till det regionala och lokala ger givetvis uttryck även i vår region. Ett tydligt exempel på detta är de snabbt framväxande REKO-ringarna med lokalproducerad mat till försäljning i liten skala direkt från producent till konsument. Hälsa, kvalitet och att värna om hållbara lösningar och produkter, gillas av många. Mer än 500 000 svenskar har anslut sig till grupperna som man hittar på facebook. Vet ni om att det finns REKO-ringar på flera ställen i Dalarna?

Dalarna Science Park – kopplar ihop för utveckling, innovation och forskning
Jag har under min första tid som VD för Dalarna Science Park haft många samtal för att lära och förstå. En sak som slår mig är att vi i vår region behöver bli tydligare att lyfta fram våra forskning- och innovationsprojekt. Dels för att skapa ett större intresse för kontakten med akademin (Högskolan Dalarna och andra universitet och högskolor), dels för att öka attraktiviteten för vår region. Vi behöver visa att näringslivsutvecklingen i Dalarna är stark och innovationskraften hög. Spelplanen behöver tydliggöras för företag och omgivande samhälle, för att stimulera till fler forskningssamarbeten mellan företag och akademi. Många företag behöver fortfarande hitta till omställning och/eller forskning och få kännedom om att svaret på en utmaning hos dom faktiskt kan finnas via hjälp från aktörer som Dalarna Science Park, IUC, Visit, Byggdialog Dalarna eller genom att vända sig till akademin och forskningen.

På Dalarna Science Park ligger det i vårt DNA att vi vill se ännu mer utveckling och innovation, vi bjuder in till samarbeten och har rollen att koppla ihop de som kan dra nytta av varandra. Vi är en aktiv spelare som ser möjligheter och gillar att anta nya utmaningar, välkommen att kontakta oss.

Angelica Ekholm, vd Dalarna Science Park