Låt oss ta pulsen på Dalarna!

Låt oss ta pulsen på Dalarna!

Vi befinner oss i rapporternas tidevarv. Under årets första kvartal regnar det siffror som berättar hur det gångna året förflutit. Till dessa siffror kommer alltid analyser som ska förklara den eventuella uppgången eller nedgången. Har vi tur får vi också någon tillhörande prognos om framtiden. Första kvartalet är med andra ord tid för pulsmätning i vid bemärkelse.

Inom Dalarna Science Park är det egentligen ingen skillnad. Vi vill också berätta vad vi åstadkommer. Men i den här kanalen ser jag det som min uppgift att inte bara redogöra för vad vi gör, utan kanske än viktigare, skapa dialog som kan bidra till vår regions framtida tillväxt. Allt för att vi tillsammans ska kunna medverka till Dalarnas framtid på ett positivt sätt.

Flera nystartade bolag i Dalarna under pandemin

Bolagsverket presenterade i början av året positiva siffror för nyföretagandet i landet under år 2020. För Dalarnas del visade det sig att ca 1670 företag bildades i vår region under förra året. Detta var bolag i varierande bolagsformer men nära 1000 av dessa var aktiebolag. Totalt startades drygt 130 fler bolag under pandemiåret än året dessförinnan. Trenden håller i sig i början av 2021. Nu ser vi också att det är fler kvinnor och utrikesfödda som startar företag, grupper som tidigare varit underrepresenterade inom nyföretagandet. Det fanns givetvis företag som av olika anledningar avslutade sina verksamheter under 2020 men nettotalet är positivt, det vill säga fler bolag bildades än lades ned. Det är oerhört bra, inte bara för Dalarna utan för hela vårt land, eftersom nya bolag innebär nya möjliga arbetstillfällen.

Fler vill bo och arbeta i Dalarna 

Nya arbetstillfällen är något vi vill skapa i Dalarna. Det är bland annat därför Dalarna Science Park tillhandahåller innovations- och forskningsmiljöer där entreprenörer snabbare ska kunna omvandla idéer till kommersiellt bärande affärer. Det är fortsatt så att Dalarna skapar procentuellt färre arbetstillfällen än Sverige i genomsnitt även om gapet krympt under senaste året. Utmaningen kvarstår därmed, att vi alla måste arbeta intensivt för att åstadkomma en ökning. Det gäller därför att företag och verksamheter i regionen kan generera nya jobb till både oss som redan bor här, men också till alla som vi vill locka hit för ett permanent liv. Därför blir jag glad när jag hör säsongande liftvakter i våra skidorter, leta sommarjobb och boende för att pröva på livet i Dalarna. Pandemin har visat att det går att verka långt bort från storstadens puls men med ett levande samhälle och landskap utanför husknuten. Eller den globala varumärkesdirektören på det hippa hörlursföretaget som jag träffade i Gyllbergen, som spenderat hela vintern i Dalarna och inser att hon faktiskt kan bo både i Stockholm och Dalarna.

Om vi idag skapar färre arbetstillfällen än Sverigesnittet har vi desto mer ambitiösa tillväxtmål i regionen. I den nu framtagna (men ännu inte antagna) ”Regionala utvecklingsstrategin” presenteras länets mål för sysselsättningstillväxt mellan åren 2021 till 2030. Målet är att vi ska ligga över ”medianen för riket”. Det innebär att vi alla måste samverka för att göra det möjligt. Vi kan inte agera utifrån separata särintressen utan vi måste jobba enat för gemensam framgång. Att växa är inte heller något regionalt självändamål. Att växa regionalt är en absolut nödvändighet för allas vår framtid.

Dalarna Science Park bidrar till Dalarnas tillväxt

Dalarna Science Park är bara en av många aktörer som bidrar till att Dalarna kan växa. Men att skapa hållbar tillväxt i regionen och ett rikare Dalarna i vid bemärkelse är just Dalarna Science Parks huvuduppgift. Vi har en framgångsrik företagsinkubator som för närvarande har ”all time high” i antal nya företag. Vi har redan i år två framgångsrika ”exits” (bolag som lämnat inkubatorn för att stå på egna kommersiella ben) och fem nya bolag in- en härlig start på 2021. Nytt för i år blir också en samverkansmiljö i Falun där vi inom kort kommer kunna berätta hur vi kan bidra till nya spännande utveckling för Dalarna. Vi håller på att se över, och besluta, vilka fokusområden Dalarna Science Park bör koncentrera verksamheten till de kommande åren – fokusområden inom ramen för regionens styrkeområden. När det är fastställt kan vi säkra att vi bistår hela regionen med projekt som kan öppna nya dörrar till nya regionala, nationella och internationella möjligheter.

Nu startar vi hela Dalarnas innovationspanel

Eftersom vår framtida tillväxt är avhängig av att vi alla samarbetar är jag och mina kollegor inom Dalarna Science Park väldigt nyfikna på vilka tankar ni läsare har kring vår region, vad vi bör satsa på och hur ni ser att vi ska stärka Dalarna idag och i framtiden? Vi vill veta vilka idéer som finns därute som kan bli nästa svenska exportsuccé! Vilka krafter som gömmer sig i vårt vackra landskap som kan bygga morgondagens teknologi och sätta Dalarna på världskartan? Därför startar vi nu Dalarnas innovationspanel. Syftet med panelen är att kunna fånga svar på frågor om vår gemensamma framtid i regionen. Dalarnas innovationspanel ska bestå av alla som känner sig manade att genom sina svar bidra till en starkare och växande region. Det spelar med andra ord inte någon roll om du är student eller landshövding. Alla svar är lika viktiga.

Nedan hittar du en länk till den första omgången frågor, enkla att svara på!

Vi hoppas att vi ska få så många svar som möjligt så att vi kan utläsa trender och tendenser. Och vi lovar att som tack för din medverkan kommunicera resultatet av frågorna i väl valda kanaler. Tillsammans ska vi ta pulsen på Dalarna. Inte bara i första kvartalet utan återkommande under året och åren som kommer. Stort tack på förhand för att du tar dig tid och bidrar.

Angelica Ekholm, vd Dalarnas Science Park

Delta i Dalarnas innovationspanel!

Angelica Ekholm

VD

070-209 82 17

Nyhetsbrev

Vill du ta del av de senaste nyheterna och kommande aktiviteter? Prenumerera på vårt nyhetsbrev som kommer ut 10 gånger per år.

Läs mer