Livsmedelsproduktion ska öka – både i Dalarna och i Sverige

Livsmedelsproduktion ska öka – både i Dalarna och i Sverige

Jordens befolkning ökar samtidigt som åkerarealen minskar. Klimatförändringarna orsakar stora problem med torka i vissa delar av världen. Här i Dalarna får vi dock troligtvis något bättre förhållanden för växtodling när medeltemperaturen ökar även om kraftigare nederbörd naturligtvis kan bli ett problem.

Dalarnas och Sveriges livsmedelsproduktion kommer att bli allt viktigare när fler magar ska mättas och när tidigare bördiga marker utarmas av torka eller exploateras för bostäder och vägar. Målet är tydligt i Dalarnas- och i Sveriges Livsmedelsstrategi. Livsmedelsproduktionen ska öka. I Dalarna ökar värdet på det som jordbruket producerar och livsmedelsindustrin har en särskilt positiv utveckling.  

Det finns också utmaningar

-Efterfrågan på lokalproducerad mat ökar men möjligheten att förädla lokala råvaror här i Dalarna har under många år minskat i takt med att verksamheter centraliseras och rationaliseras, menar David Levrén, projektledare för livsmedelsutveckling på Dalarna Science Park.

Flertalet utredningar pekar på att det är samverkan i livsmedelskedjan som gäller om livsmedelsproduktionen ska kunna öka. Råvarans betydelse för slutprodukten behöver stärkas.

-Att som konsument hitta mjöl på spannmål från Dalarnas åkrar är idag endast möjligt hos några få ytterst småskaliga producenter och om en företagare vill ta fram en ny produkt i samarbete med en kvarn så får man idag åka utanför länets gränser. Inget fel i att söka samarbeten längre bort såklart men när efterfrågan styr mot det lokala är det givetvis intressant att hitta så nära samarbeten som möjligt.

Utveckling och innovation av livsmedel

Sedan ett par år tillbaka deltar Dalarna Science Park i samarbetet kring Dalarnas Livsmedelsstrategi.

-Vi börjar nu märka att vi mer och mer etablerar oss som en aktör dit människor med affärsidéer inom mat vänder sig och det sammanhang vi är i nu är verkligen spännande. Varje nytt företag som vänder sig till oss ger oss en ny möjlighet att utveckla vårt nätverk och vårt erbjudande inom affärsutveckling, innovation och i vissa fall även internationalisering.

Människor med affärsidéer inom mat skapar nya samarbeten där vi bidrar med vår del och tillsammans med aktörerna bakom Dalarnas Livsmedelsstrategi kan vi hitta lösningar på komplexa utmaningar där en enskild aktör inte själv hittar vägen fram.

Marknaden styr vad som produceras i många fall, men ibland finns inte alla pusselbitar på plats och då är vi gärna med och bidrar med vår del. Vi behöver dra vårt strå till stacken om Dalarnas livsmedelsproduktion faktiskt ska öka, avslutar David Levrén.  

David Levrén

Projektledare

070-360 44 03

Positiv utveckling inom livsmedelsförädling i Dalarna

I Dalarna sysselsätts närmast tio tusen personer inom livsmedelskedjan och det finns potential att öka ännu mer. - Att kunna visa en tydlig bild över att det går åt rätt...

Läs mer