MER MAT – FLER JOBB

MER MAT – FLER JOBB

Just nu pågår projektet ”Mer mat – fler jobb” som ska bidra till att öka matproduktion och få fler människor i arbete. Målet är att företag inom hela livsmedelskedjan, från jordbruk till förädling, lättare ska kunna växa och anställa, och därigenom producera mer mat.
Dalarna har tagit fram en livsmedelsstrategi och genom detta projekt går man från ord till handling.

Dalarna Science Park arbetar tillsammans med Krinova Incubator & Science park för att nå lämpliga livsmedelsföretag. I Dalarna kommer fem företag att gå igenom en innovationsanalys. Företagen kommer genom affärscoaching få ökad innovationskraft och utveckling för bättre konkurrens i framtiden samt förmåga till internationalisering. Det är både företagsledningen och medarbetarnas kompetenser och färdigheter som ska utvecklas i projektet. Lämplig arbetskraft kommer därefter att matchas med företagen och sker genom Arbetsförmedlingen.

Projektet pågår fram till 2021 och i Dalarna är David Levrén projektledare.
För mer kontakt; david.levren@dalarnasciencepark.se, 070-360 44 03

David Levrén

Projektledare

070-360 44 03