Nytt nationellt samarbete för att öka innovationstakten i Dalarna

Nytt nationellt samarbete för att öka innovationstakten i Dalarna

Dalarna Science Park har inlett ett samarbete med Ignite Sweden, för att främja innovation och påskynda näringslivsutvecklingen i Dalarna. Samarbetet innebär att nystartade företag i Dalarna och hela Sverige bjuds in för att matchas ihop med etablerade bolag eller offentlig sektor som t ex Region Dalarna eller kommuner i länet.

Dalarna Science Parks inkubator och Ignite Sweden har redan påbörjat ett arbete för att marknadsföra och matcha ihop innovativa start-ups genom plattformen Ignite med målsättningen att främja innovation och påskynda näringslivsutvecklingen för Dalarnas företag.

-Det är en fantastisk möjlighet för Dalarna att vi nu har inlett ett samarbete med Ignite Sweden. Ignites nationella plattform gör det möjligt för oss som lokal och regional aktör att stötta våra start-ups till affärer i andra delar av landet, samtidigt som våra lokala bolag och offentliga aktörer kan hitta lösningar för sina behov på en nationell marknad, säger Angelica Ekholm, VD Dalarna Science Park. Utöver att korskoppla Sveriges livliga start-up scen med landets blomstrande, etablerade företag vilket man gör i Ignite Sweden, så innebär samarbetet att Dalarna Science Park får tillgång till välbeprövade verktyg och metoder för att identifiera utmaningar och behov inom offentlig sektor och matcha dessa med kvalitetssäkrade start-ups från hela landet via det nystartade Ignite Public.

-För oss är det väldigt spännande att tillsammans med Region Dalarna diskutera samhällsutmaningar som t ex att Dalarna har en hög andel åldrande befolkning och hur näringsliv och företag kan vara en del av lösningen för de äldre och vården. Region Dalarna har behov av att matcha utmaningar mot nya företagslösningar, där fyller vi en viktig funktion, vi måste samarbeta för att gå starka in i framtiden, fortsätter Angelica Ekholm.

Dalarnas Hjälpmedelscenter på Region Dalarna är en av samverkande organisationer där man internt har goda möjligheter att definiera behovsbilden tillsammans med målgruppen. Svårigheten för Region Dalarna har legat i att konkretisera och tillgodose behoven, eftersom man saknat samverkansstrukturer för att finna nya innovativa lösningar ihop med företag.

-Nya innovativa tjänster och produkter för att t ex äldre personer vill vi gärna se. Det tror vi kan lösas genom Ignite Public, både vad gäller specifika lösningar på våra mer konkreta behov men även att lära och bygga samverkansstrukturer. Redan nu har vi fått träffa företagare i länet och nationellt som förstått våra behov och utmaningar. Nästa steg blir nu en matchning av tänkbara tjänster och produkter, säger Katarina Nordin Kajblad, verksamhetsutvecklare på Dalarnas Hjälpmedelscenter, Region Dalarna.

Gemensamt för både stora företag och offentlig sektor som driver lyckade samarbeten med start-ups genom Ignite är att de letar innovationer som ligger utanför sina egna kärnkompetenser. Genom att testa innovativa lösningar, utifrån behov i både privat och offentlig sektor, i liten skala och genom små piloter, ser man snabbt vad som fungerar och vad som inte fungerar och kan växla upp innovativa lösningar på ett effektivt sätt. Grunden i samarbetet mellan Dalarna Science Park och Ignite Sweden är att öppna nya vägar för start-ups och etablerade företag för att öka innovationstakten och tillväxten i Dalarna och Sverige.

-Det är fantastiskt att se det engagemang som finns i Dalarna, både hos Dalarna Science Park, företagen och hos Region Dalarna. Tillsammans bygger vi en nationell plattform för att stärka innovationskraften både regionalt och nationellt och här spelar Dalarna Science Park en viktig roll. Tillsammans skapar vi fler affärer till våra start-ups samtidigt som vi stärker innovationskraften. Science Parks har en viktig roll för Sveriges utveckling framåt och där visar Dalarna Science Parks vägen för fler, avslutar Stina Lantz, ansvarig för Ignite Sweden.

Mer information:
Angelica Ekholm, VD Dalarna Science Park,
Tel: 070-209 82 17, mail: angelica.ekholm@dalarnasceincepark.se

Stina Lantz, Programchef Ignite Sweden
Tel: 073-532 38 80, mail: stina@ignitesweden.org

Katarina Nordin Kajblad, Verksamhetsutvecklare Dalarnas Hjälpmedelscenter, RD
Tel 0243-49 76 64  mail: katarina.nordinkajblad@regiondalarna.se

 Stiftelsen Dalarna Science Park är hela Dalarnas innovationsarena, med fokus på innovation, hållbarhet och internationalisering. På Dalarna Science Park drivs utvecklingsprojekt viktiga för Dalarna och företagsutveckling för start-ups och befintliga företag.  Dalarna Science Park är den självklara mötespunkten för Dalarnas innovationskraft, en neutral samverkanspart som arbetar tillsammans med företag, högskola och omgivande samhälle för att skapa förutsättningar för regional utveckling och attraktionskraft.

 Ignite Sweden är är ett projekt som syftar till att initiera samarbeten mellan start-ups och etablerade företag. Projektet syftar också till att ta reda på vilka matchmaking-modeller som fungerar bäst för att fastställa välmående samarbeten mellan stora bolag och start-ups. Utöver att skapa tätare samarbete mellan Sveriges livliga start-up scen och landets blomstrande, etablerade företag vilket man gör i Ignite, så finns även Ignite Public. Ignite Public är en del av Ignite Sweden, ett icke vinstdrivande program delfinansierat av VINNOVA. Programmet drivs av SISP (Swedish Innovation and Science Parks) i samarbete med Kista Science City, LEAD, THINGS, STING, Uminova och nu även Dalarna Science Park.