Selfcheck redo att växa – ännu mer!

Selfcheck redo att växa – ännu mer!

Det händer mycket för företaget Selfcheck! Rådande pandemi har varit en dörröppnare då flera kunder strömmat till och vill använda verktyget för att göra digitala brand- och säkerhetskontroller av hotell och fastigheter. Nu har Selfcheck utvidgat teamet och är på gång att anställa flera.

Selfcheck startade 2018 och har varit med i inkubatorn ett drygt år och får därigenom coachning och utveckling av affärerna.

– Vi utvecklar ett användarvänligt digitalt verktyg för att underlätta och säkerställa systematiska säkerhets- och brandskyddskontroller men även andra egenkontroller – till exempel service och säkerhetsrundor inom hotell, bostadsrättsföreningar och andra fastigheter, berättar Ulrica Björklund, Selfcheck. Systemet samlar in data genom att man helt enkelt scannar qr-koder. Man får då rapporter som skapas automatiskt och en tydlig statistik som kan föras över hela fastigheten. Systemet gör att arbetet går fortare och det blir roligare. Tydliga rapporter gör att våra kunder får förhöjd säkerhet och kontroll över sina fastigheter. Utvecklingsmöjligheterna och potentialen är enorm, men vi satsar på att hålla fokus och växa sunt, fortsätter Ulrica.

Den senast tiden har Selfcheck accelererat och flera kunder från hotell- och fastighetsbranschen men även bostadsrättsföreningar strömmat till. Och Selfcheck har i och med det kunnat expandera.

– Genom inkubatorn har vi fått ovärderliga kontakter och stöd i vår utveckling, fortsätter Ulrica. Det går i rasande fart och vi växer. Vi har vårt utvecklingsteam på Dalarna science parks kontorsrum. De är just nu två stycken men vi annonserar efter en tredje utvecklare.
Totalt i vårt säljteam har vi tre stycken baserade i Stockholm och två stycken här i Dalarna men vill nu alltså utöka med ännu en utvecklare, hälsar Ulrica.

Digitalt verktyg för egenkontroll av brandskydd med Selfcheck

Att känna sig trygg och säker på hotell och i olika boendemiljöer är en självklarhet. Genom Selfchecks digitala checklistor hjälper det också hotell- och fastighetsägare att själva kunna kontrollera brandskyddet...

Läs mer

Boka ett möte

<!-- wp:paragraph --><!-- /wp:paragraph --> <!-- wp:paragraph --> <p>Vill du komma vidare med din idé, knyta nya kontakter eller hitta samarbeten i Dalarna, Sverige eller ute i världen? Du är välkommen att...

Läs mer