Tillsammans gör vi e-handeln mer hållbar

Tillsammans gör vi e-handeln mer hållbar

Torsdagen den 2 juni gick säsongens sista Dalarna Talks av stapeln. Dalarna Talks är ett hybridevent där vi tillsammans med intressanta personer diskuterar aktuella ämnen. Denna gång var temat hållbarhet och vi tog en närmare titt på e-handeln. Hur hållbar är den?

Programmet inleddes med en intervju med Arne B Andersson, senior e-handelsrådgivare på Svensk Digital Handel som berättade om e-handelns utveckling sedan 2006. Framtiden är svår att sia om men Svensk Handel har tagit fram en scenariorapport där man tror att år 2030 så kommer e-handeln att stå för 50 procent av inköpen inom detaljhandeln. Vidare diskuterades e-handelns behov av att hitta cirkulära affärsmodeller, fossilfria leveranser, och bra lösningar för emballage och returer.

Dagens e-handel hur hållbar är den? frågade morgonens moderator Angelica Ekholm.

– Många säger att e-handeln inte är hållbar. Men det finns idag inga forskningsrapporter som har bevisat att e-handeln är ohållbar. Här är det viktigt att vi tittar på hela handeln både fysiskt och e-handel, och tar fram rapporter på vad som skulle kunna göras bättre.

Arne pratade också om hur den ökande e-handeln kommer att ställa nya krav på att vi hittar smarta sätt att bygga både städer och hållbara transportlösningar.

Panelen om vikten av att fler drar åt samma håll

Dagens namnkunniga panel bestod av erfarenhet från både små och stora e-handelsföretag, transportbranschen och hållbarhetsfrågor. Det var Rickard Lyko från Lyko som står för 1 procent av alla e-handelstransporter i Sverige. David Forsberg från Kwikk som har en e-handelslösning där man gör det enklare för små och lokala företag att sälja via nätet. Per Bondemark från Maserfrakt och hållbarhetsstrateg Frida Vikström från Dalarna Science Park.

Diskussionen belyste många olika perspektiv och möjliga lösningar. En av slutsatserna och en gemensam ståndpunkt från flera av deltagarna var vikten att många aktörer behöver driva utvecklingen åt samma håll. Ensam är inte stark när det kommer till att ställa om.

Allt hänger ihop

Tobias Degsell, framtidsvisionär, avslutade som vanligt med sammanfattande reflektioner ”Vi har idag pratar om handel, transporter, hållbarhet och lönsamhet och det man måste förstå att de sakerna hör ihop. Vi får ingen fungerande handel, varken fysisk eller digital, utan transporter. Och vi får ingen riktig hållbarhet om vi inte kopplar det till lönsamhet.”
”Hemligheten för att driva utvecklingen framåt är att visa på de här kopplingarna och hur det hänger ihop på ett tydligt och konkret sätt. Visa att vi lever ett ekosystem där vi behöver varandra. Och vi måste hjälpas åt!”

Om du missade säsongens sista Dalarna Talks kan du se det i efterhand här:

Se Dalarna Talks den 2 juni på YouTube

Christina Sjöberg

Chef kommunikation

070-352 31 98