Vi är beroende av samverkan för att utvecklas för företagens bästa

Vi är beroende av samverkan för att utvecklas för företagens bästa

Att samverka för företagens bästa och att utnyttja kompetensen som finns i Dalarna har effektiviserats och vässats under tre år. Dalaföretag ska nu förhoppningsvis känna till det offentliga stöd, ex rådgivning och finansiering, som finns tillgängligt. Dalarna Science Park har tillsammans med Region Dalarna hållit ihop projektet “Regional Främjarsamverkan” med just syftet att underlätta för företag i Dalarna.

Efter tre års effektiv samverkan mellan näringslivskontor i Dalarna och företagsfrämjare som ex Almi, Coompanion, Invest in Dalarna etc, kan projektet summeras som lyckat och viktigt för företagens utveckling. I samband med årsskiftet 2020 avslutas projektet.

-Vi har arbetat utifrån företagens behov och vi har också samverkat med erbjudanden, tjänster och stöd till förtagen, menar Anna Torsgården som varit projektledare. Vi har skapat förutsättningar för företagsfrämjarna i regionen att träffas och hitta gemensamma och tydligare erbjudanden till Dalarnas företag.

Exempel på några konkreta aktiviteter i projektet är föreläsningar som vi bjudit in till. Bland annat erbjöds ”Sustainability Bootcamp” i början på oktober där vi utforskade de globala målen.

För att öka kunskaperna hos Dalarnas företag om vilka ekonomiska stöd som finns tillgängliga har vi vid två tillfällen bjudit in till seminarier kring offentlig finansiering där VINNOVA, Tillväxtverket, Almi, EKN m fl presenterat sina erbjudanden.

Projektet har också arbetat med att öka kännedomen om verksamt.se/dalarna där samtliga företagsfrämjare i Dalarna presenterar sig själva. Det finns ett kalendarium som visar de aktiviteter som äger rum framöver. Inledningsvis under pandemin när behovet av information kring olika stöd och insatser kring Covid-19 var stort hos företagen var verksamt.se/dalarna plattformen man valde att använda i Dalarna.

Som avslutning på projektet bjöds näringslivskontor och företagsfrämjare från hela Dalarna in till en gemensam dag med fokus på de resultat som vi skapat hittills i samverkan.

 -Dagen var ett sätt att utforska resultat som uppkommit hittills, både genom projektet och utanför, menar Anna Torsgården. Intresset och engagemanget kring samverkan har varit stort, kanske mycket på grund av den pandemin som vi befinner oss i, som verkligen har satt fingret på varför samverkan oss emellan är så viktig. Flera lyfter att den samverkan som skett under pandemin har varit otroligt viktig.
Jag tänker på citatet ”vi lär oss i stiltje, för att komma ihåg det i storm …” som blir väldigt talande just nu. Den goda samverkan som vi byggt upp under projektet har varit viktig nu när det stormat i och med pandemin. Det är många företag som har det tufft och just nu pågår många projekt runt om i Dalarna för att på olika sätt ge företagarna stöd i att möta konsekvenserna av covid-19, men även för att stärka företagen framåt. Här blir samverkan också viktig för att säkerhetsställa att vi arbetar effektivt tillsammans, avslutar Anna.

– Alla dialoger under dagen visade på ett stort engagemang bland alla deltagande aktörer och en stor vilja att fortsatt utveckla en god samverkan. Detta visar på den förflyttning som skett under projektet och bådar mycket gott för framtiden och för företagens och näringslivets bäst i Dalarna, inflikar Mikael Källman, näringslivsutvecklare Region Dalarna.

Länka Consulting som också fanns med under dagen har specialiserat sig på samverkansprocesser. De menar att samverkan är en nödvändighet för att skapa innovation i vårt samhälle och i våra organisationer. När vi möts över kunskaps-, sektors- och organisationsgränser uppstår nya kombinationer och lösningar. Länka har under många år följt samverkansprocesser och identifierat strategier och metoder som leder samverkan framåt. Genom att förstå vad vi behöver adressera och hur vi praktiskt kan gå tillväga kan vi skapa synergier, innovation och tillvarata alla våra resurser.

Om vi får ge ett tips för att lyckas med samverkan skulle det vara att lyssna på podcasten ”Art of Collaborating”. Här och i boken ”Att lyckas leda i samverkan” ger grundarna Karoline Bottheim och Anna Zingmark tips, idéer och exempel på lyckad samverkan.

”Samverkan är nyckelordet!“ och ”Vi är helt beroende av samverkan för att nå våra mål!” menar två av deltagarna från avslutningskonferensen.

 

Anna Torsgården

Projektledare och hållbarhetsstrateg

070-577 99 57