Regional främjarsamverkan

Ett projekt som skapar förutsättningar för företagsfrämjarna i Dalarna att träffas och hitta gemensamma och tydligare tjänstepaketeringar. Syftet är att ifrån företagets behov och samverka kring sina erbjudanden, tjänster och stöd gentemot företagen, och kunna paketera ihop ett gemensamt stöd till de företag som behöver det.

Samverkan mellan regionala aktörer i Dalarna

Ett projekt som skapar förutsättningar för företagsfrämjarna i regionen att träffas och hitta gemensamma och tydligare tjänstepaketeringar. Syftet med projektet är att de aktörer som ingår ska utgå ifrån företagets behov och samverka kring sina erbjudanden, tjänster och stöd gentemot företagen, och kunna paketera ihop ett gemensamt stöd till de företag som behöver det.

Projektet ägs av Region Dalarna och operativ utförare är Dalarna Science park. Projektperiod: 2018-01-01- 2020-12-31.

Bakgrund

Bakgrunden till det arbete som bedrivs är att Dalarna 2016 blev utsedda av regeringen, som ett av sex pilotlän, att inrätta ett regionalt exportcenter. Syftet var att underlätta för företag som vill ta klivet ut på exportmarknaden. Exportcenter var ett något missvisande namn, då arbetet bygger på samverkan mellan främjarna snarare än en fysisk plats. Flera regioner har idag valt att istället kalla arbetet för Regional Exportsamverkan (RES). I dagsläget finns det en etablerad exportsamverkan i samtliga regioner i Sverige.

I Dalarna fortsätter vi arbetet genom en bredare satsning. Nu ingår alla aktörer som har någon typ av stöd eller tjänst till företag. I samverkans ingår bland annat kommunernas näringslivskontor, Almi, Almi Invest, Business Sweden, Enterprise Europe Network, Mellansvenska Handelskammaren, Region Dalarna, Visit Dalarna, Invest in Dalarna, IUC Dalarna, Nyföretagarcentrum, Dalarna Science Park och Coompanion.

Regionalt stöd samlat på Verksamt.se

Vi vill att företagen i Dalarna ska känna till det offentliga stöd, i form av rådgivning och finansiering som finns tillgängligt och utöver varje enskild aktörs kommunikation använder vi oss av www.verksamt.se/dalarna för att gemensamt kommunicera hela regionens stöd och aktuella händelser för den som driver eller vill starta företag i Dalarna.

  • Vi vill att företagen i Dalarna ska känna till det stöd som finns tillgängligt både när det gäller rådgivning men också finansiering. Det finns samlat på verksamt.se/dalarna
  • Det finns även ett kalendarium där Dalarnas samtliga näringslivskontor och främjare lägger upp sina aktiviteter, vilket ger en bra överblick över seminarier och events som arrangeras för att öka intresset för att starta, driva och utveckla framgångsrika företag.

Webbinarium om aktuella företagsstöd till företag

Det finns många goda projektidéer som du som företagare ska söka bidrag för. Det kan kännas svårt att veta vilken väg du ska välja för att hitta rätt finansiering för din idé. I september 2020 genomfördes webbinariet Offentlig finansiering som Dalarna Science Park genom projektet Regional främjarsamverkan bjöd in till.

Representanter från Vinnova, Tillväxtverket, Almi, Exportkreditnämnden, Marginalen Bank, Länsstyrelsen Dalarna och Region Dalarna berättade om sina erbjudanden och möjligheter till företag.

Här kan du få en överblick på olika företagsstöd som riktar sig till små och medelstora företag och var de finna att söka.

Läs hela artikeln

Seminarium 17 september 2019

Många har brottats med att ha projektidéer men inga pengar. Samtidigt vetskap om att det finns flera aktörer och bidragsgivare att söka ifrån. Hur ska man göra och var ska man vända sig? Detta hade hörsammats av Dalarna Science Park genom projektet Regional främjarsamverkan som bjudit in till en förmiddag med råd och tips. På plats fanns Vinnova, Tillväxtverket, Region Dalarna, Länsstyrelsen Dalarna, Almi Företagspartner GävleDala och Almi Invest som informerade om vilka möjligheter som finns hos just dem.

Goda råd och exempel gav företagaren Valbona Shala som driver företaget FEEN ab. Hennes företag stödjer näringsliv och offentlig sektor med konkreta och beprövade metoder inom kulturkompetens, inkludering och arbetsmarknadsfrågor. FEEN ab har sökt och bl a fått mikrostöd från Region Dalarna med fokus på marknadsföring med specialkompetens.

Läs hela artikeln

Inspirationsföreläsning som lockar storpublik

Den 17 april 2019 besökte Anna Nordlander Dalarna och inspirerade för företagare i Dalarna Science Park. Anna är en av Sveriges främsta experter på Amazon och delade med sig av sina erfarenheter från sin tid som VD på e-handelsbolaget The Friendly Swede, ett svenskt bolag som byggde hela sin affärsmodell på Amazon.

Annas Nordlanders bästa tips för att lyckas på Amazon;
  • Amazon är en produktfokuserad marknadsplats, varje enskild produktlansering blir därför i kundernas ögon i princip helt fristående från säljarens övriga sortiment.
  • För Amazon handlar ALLT om kunden, det ska vara enkelt för kunden. Se till att erbjuda kundservice i världsklass!
  • Utvecklingen på Amazon går snabbt – det är viktigt att hålla sig alert och på tårna och snabbt kunna anpassa sig.
Föreläsningen var ett samarrangemang mellan Almi Företagspartner Gävle Dala, Mellansvenska Handelskammaren och Dalarna Science park genom projektet Regional främjarsamverkan.

Läs inbjudan i pdf.

Finansiärer

Projektet finansieras av Region Dalarna och Europeiska utvecklingsfonden som sträcker sig till slutet av år 2020 och sedan är det tänkt att det etablerade arbetssättet ska fortsätta som en ordinarie samverkansform i regionen, som en integrerad del i Dalarna Science Park.


Anna Torsgården

Projektledare Regional främjarsamverkan

070-577 99 57

Susanne Åkerlund

Projektledare och projektekonom

070-532 80 41