VillaZero – Sverige första koldioxidneutrala småhus byggs i Dalarna

VillaZero – Sverige första koldioxidneutrala småhus byggs i Dalarna

Ett unikt utvecklingsprojekt har inletts i Borlänge. Målet är att under 2021 bygga ett koldioxidneutralt småhus med framtidens mest hållbart byggtekniska lösningar samt byggmaterial; VillazeroEn intressant del i projektet är att utvärdera om det finns möjlighet att bygga småhus med grunden av trä istället för betong, då betongen har hög belastning på klimatet. Bakom projektet finns Fiskarhedenvillan, Structor och Mondo 

De tre samverkande företagen hittade varandra genom BOSP en ny internationell metod för ökad innovation som Dalarnas Science Park drivit. IUC och ByggDialog Dalarna har varit stödjande i finansieringsprocessen och Region Dalarna delfinansierar. 

– Jag vill att vi om tre år ska veta vilka material som har lägst belastning på klimatet, och därefter byta ut våra byggmaterial till dessa mer hållbara material. Projektet är ett led i att vi som småhusleverantör ska vara klimatneutrala år 2030, säger Gunnar Jönsson, vd Fiskarhedenvillan 

Ett tidigare småhusprojekt, Dalarnas Villa med en beräknad livslängd på 100 år beräknades utsläppen till cirka 100 ton koldioxid så vi har en stor utmaning framför oss  fortsätter Gunnar Jönsson. 


På bilden: Gabriella Hagman, Gunnar Jönsson och Kristina Hansen

 Bakom projektet finns även Mondo arkitekter som också har ett stort intresse av att sprida hållbarhetsfrågan och utveckla det i sitt kundfokus. 

 – Vi vill satsa på de innovativa lösningar och hållbara material som i framtiden kommer att vara det självklara valet. Det är fantastiskt att vara en del av detta projekt som från start genomsyrats av framåtanda, kunskapsutbyte och den gemensamma målbilden med ett klimatsmart byggande i fokus, menar Gabriella Hagman, vd Mondo arkitekter. Projektet har stor fokus på lärandeprocessen och Villazero har projektgrupper där alla deltagande företag är representerad för att kunskapen skall tas till vara och nå ut till så många som möjligt, fortsätter Gabriella Hagman. 

Även Structor Byggteknik är involverade i projektet med bred byggteknisk kunskap och genuint intresse för hållbarhet. 

 – Detta projekt är ett sådant där teknikutveckling och samverkan är viktiga pusselbitar för att undersöka och hitta hållbara byggmaterialet som håller över tid. Jag vill kunna erbjuda våra kunder ett nytänk vad gäller affären och tekniken, vilket detta projekt kommer kunna geDen största utmaningen i projektet kommer att vara byggtekniska detaljer och att utforma en grund i trä som klarar alla byggtekniska krav, menar Kristina Hansen, Structor Byggteknik.

Som ett led i lärandeprocessen kommenterar byggteknisk forskare Jonn Are Myhren, Högskolan Dalarna projektet;

– Ett småhus i Europa som traditionellt byggs i betong med livslängd på 100 år har ett utsläpp på cirka 500 ton koldioxid, säger Jonn Are MyhrenI Villazero-projektet höjer projektpartnerna ribban riktigt högt och vi på Högskolan Dalarna kommer att följa det med stor entusiasm  

 På Dalarna Science Park drivs projektet Bioinno med fokus på skoglig bioekonomi; 

Lärandeprocessen i projektet kommer inte bara påverka de involverade företagen utan sprida sig till underleverantörer och kollegorna i branschen. Projektet kommer att möjliggöra nya innovationer inom teknik och material inom bland annat skoglig bioekonomi menar Theres Jansson, projektledare för BioInno på Dalarna Science Park. Jag hoppas och tror att detta kan vara ett gott exempel och ge bra möjlighet till affärsutveckling både nationellt som internationellt, fortsätter Theres Jansson.

 

Hur ska kunskapen öka om bioekonomi och samtidigt nå entreprenörer inom medelstora företag?

I Dalarna är Kerstin Granath nyanställd och har sin bas på Dalarna Science Park. Fokus är Dalarna men samarbetar med Värmlands Paper Province, som också är projektägare.

Läs mer