Byte av bränsle för att nå Sveriges klimatmål till 2030

Byte av bränsle för att nå Sveriges klimatmål till 2030

Att byta bränsle till en högre inblandning av förnybart drivmedlet är ett viktigt steg av regeringen för att nå klimatmålen. För att minska utsläppen så har regeringen föreslagit – men ej antagit –  en långsiktig plan till ett nytt regelverk kring biobränslen och den sk reduktionsplikten. 

Vad är då reduktionsplikt?    

-Sverige har infört ett system som innebär att drivmedelsbolagen måste sälja bensin och diesel med en viss inblandning av biodrivmedel. Reduktionsplikten räknas ut efter hur stor reduktion av klimatgaserna som inblandningen av biodrivmedlet leder till, berättar Tom Ramstedt, projektledare för BIFF, ett samverkansprojekt för att bidra till omställningen till fossilfrihet av basindustrins transporter. Detta kan vara av vikt att känna till för små och medelstora företag som kan komma att medverka i omställningen av basindustrins fossilfria transporter, fortsätter Ramstedt.

Vad händer nu med reduktionsplikten?
Reduktionsplikten kommer successivt att skärpas från och med nu fram till 2030 enl tabellen;

Årtal Bensin, reduktionsplikt % Diesel, reduktionsplikt %
Nu 4,2 21
Fr.o.m 1/7 6 26
2022 7,8 30,5
2023 10,1 35
2024 12,5 40
2025 15,5 45
2026 19 50
2027 22 54
2028 24 58
2029 26 62
2030 28 66

 

Vad innebär detta konkret?

– Den skärpta reduktionsplikten beräknas leda till prishöjningar på bensin och diesel med mellan 15–60 öre (exkl. moms) per liter varje år fram till 2030. Totalt höjs priset med mellan 2 och 5 kronor litern, mest för diesel. Men det kan bli mer eftersom det inte är kartlagt hur man ska få fram så mycket biodrivmedel till 2030, fortsätter Tom Ramstedt.

Vad händer med rena biodrivmedel?

-En fråga är vad som händer med rena biodrivmedel som HVO 100. Sverige har fått ett fortsatt undantag från EU som gör att rena eller höginblandade drivmedel kan få skattebefrielser. Undantaget är fram till slutet av 2021. Därefter vet man inte om skattebefrielsen får fortsätta. Det kommer också vara ett lägre intresse från drivmedelsbolagen att förse marknaden med rena biodrivmedel då bolagen behöver biodrivmedlen för att leva upp till reduktionspliktens krav.

Sammantaget innebär regeringens aviserade regelverk att färdplanen de närmaste 10 åren läggs fast, vilket ger en stabilitet. Samtidigt finns det många frågetecken, framförallt om framtiden för rena biodrivmedel såsom HVO 100, E95 och biogas.

Det skärpta regelverket kommer att göra det mer lönsamt med elektrifierade lösningar. Det är också viktigt att elektrifierade lösningar kommer fram, eftersom tillgången till biobränsle är begränsad och kraven på mer och mer inblandning av biobränsle kan leda till efterfrågebrist om inte elbilar tar över, avslutar Tom Ramstedt.

Kontakt; Tom Ramstedt, projektledare för BIFF; BasIndustrinsFossilFria transporter, tom.ramstedt@telia.com

BIFF (BasIndustrinsFossilFria transporter) projektet är ett samverkansprojekt som syftar till att bidra till en omställning till fossilfrihet av basindustrins transporter.
Vi som står bakom projektet är Dalarna Science Park, Högskolan Dalarna och ITS Dalarna med finansiering också från Borlänge kommun och Region Dalarna.
Projektet kommer att genomföra seminarier och bidra till kunskapsuppbyggnad och nätverkande mellan framför allt små och medelstora företag som kan medverka i omställningen av basindustrins transporter.

Ann-Louise Larsson

Projektledare Viable Cities, Attraktiv Industriregion, Smart City Sweden

070-695 62 92

Fossilfria transporter för dalarnas industri

År 2045 ska Sverige vara klimatneutralt. Det innebär att Sveriges transportsystem ska vara fossilfritt om 25 år. Ett nytt projekt, ”Innovationer för Basindustrins Fossilfria Transporter” vill sätta hållbarhet i fokus...

Läs mer

Från idé till affärsmodell

Du har en affärsidé och det finns ett stort intresse på marknaden men hur ska jag göra för att skapa en lönsam affär? Denna digitala workshop går vi igenom hur...

Läs mer