Alla artiklar & inlägg

Här hittar du hela vårt artikel- och inläggsarkiv.

Så ska du tänka kring sourcing i en alltmer stökig och svårnavigerad omvärld

Så ska du tänka kring sourcing i en alltmer stökig och svårnavigerad omvärld.

Läs mer

Har du funderat på det där med CE-märkning?

CE-märkning är en produktmärkning inom Europeiska unionen som visar att en produkt uppfyller de nödvändiga kraven vad gäller bland annat miljö, hälsa och säkerhet för att få säljas på den inre marknaden. Vad ska man tänka på när man CE-märker sin produkt och hur gör man?

Läs mer

Expandera din handel med frihandelsavtal!

Vilka fördelar finns, och vilka möjligheter kan det ge din verksamhet? Få en introduktion av vad frihandelsavtal är, hur kan de nyttjas och vilka förmåner avtalen kan ge dig företagare som säljer eller vill sälja till en marknad utanför EU.

Läs mer

Vilket producentansvar har ett svenskt företag vid export?

Hur fungerar det i praktiken när man som företag måste registrera sitt producentansvar i till exempel Tyskland, eller i Österrike? Johan Uhlin som arbetar med rådgivning till svenska och tyska bolag med verksamhet inom EU kommer under cirka 1 timme att vägleda oss i dessa frågeställningar.

Läs mer

Dalarna Talks 14 september

Hur har de senaste årens pandemi, krig, klimatförändringar, och nu senast, en förändrad Sverigebild ändrat våra förutsättningar för internationella affärer? Har våra beteendemönster och ny teknik bidragit till att radera landsgränser eller håller vi i stället på att bli mer regionala och lokala? Vilka är våra framtida handelspartners? Vi har också undersökt hur Dalfolket ser på möjligheterna att göra internationella affärer med hjälp av digitalisering.

Läs mer

Dalarna Science Park on Tour – Mora

Vi är på turné genom länet och nästa stopp är Mora. Välkommen att jobba tillsammans med oss och andra företag under en dag, utbyt idéer och tankar, träffa nya och gamla vänner.

Läs mer

Dalarnas Exportdag 2023

Varmt välkommen till Dalarnas Exportdag 2023.

Läs mer

Hitta kvalificerad leverantör på Alibaba.com

Läs mer

Förpackningsdesign med fokus på dryck för den asiatiska marknaden

Välkommen till ett webinarium om asiatisk och kinesisk marknads- och designkultur riktat till företag i dryckesbranschen.

Läs mer

Produktlansera på rätt sätt

Hur skapar du förutsättningar för ett lyckat marknadstillträde för din produkt? Hur kan du bygga ditt varumärke genom att använda standarder och ha koll på produktkrav, till exempel CE-märkning? Kunskap om immaterialrätt, standardisering och ackreditering ger dig större chans till framgångsrik marknadsaccess.

Läs mer