Kvinnliga företagare bygger företag med hållbarhet i fokus

Kvinnliga företagare bygger företag med hållbarhet i fokus

Trots att Sverige är ett av världens mest jämställda länder halkar vi efter vad gäller kvinnor och företagande, kvinnors entreprenörskap ligger lågt i förhållande till andra jämförbara länder. En färsk rapport som tagits fram av Enterprise Europe Network, Almi och Företagarna på uppdrag från Tillväxtverket. (2021, Kvinnors företagande) visar på att kvinnors företagande ofta har ett annat syfte än männens. Där kvinnors entreprenöriella styrka har ofta stor potential att kunna bidra till samhällsnytta och tillväxt. (se länk till rapport)
Dalarna Science Parks uppdrag är bl a att främja företagsutveckling och att stötta entreprenörer. Att öka andelen företag som ägs och/eller drivs av kvinnor är ett mål för många samhällsaktörer i Sverige likväl som för Dalarna Science Park.

– Vi följer upp hur många av företagen vi har i vår inkubator som startats av män/kvinnor respektive mixade team. Vi har satt upp interna mål för t ex andel företag som består av mixade team i våra processer. Detta då flera undersökningar visar att jämställda team leder till mer framgångsrika team. Vi vill även med det målet inspirera fler kvinnor in i företagande. Statistiken i samhället behöver förbättras och vi triggas av utmaningen att vara med och bidra till förändring från vårt håll, säger Victoria Ställberg, Chef affärsutveckling, Dalarna Science Park (se länk till rapport)
Enligt rapporten uppger fler kvinnliga entreprenörer att de drivs av andra värden än av att växa, ha en hög omsättning, många anställda etc; de uppskattar flexibiliteten och friheten att bestämma själv. Ofta har kvinnors affärsidéer stor potential att kunna bidra till samhällsnytta och tillväxt.

– Av de nystartade företagen i Dalarna startades 32% av kvinnor (2019) vilket överensstämmer med statistiken för hela Sverige. En insikt från rapporten var att det finns andra drivkrafter för kvinnor att starta företag och att ingen av de intervjuade kvinnorna ansåg sig arbeta med innovation. Troligtvis hör dessa två konstateranden ihop, säger Angelica Ekholm, VD Dalarna Science Park

Rapporten baserar sig på svar från kvinnor i annat geografiskt område än Dalarna men ett tydligt bevis på att samma värden även gäller för kvinnor här är t ex Leksandsföretagaren Linnéa Falkinger. Hon brinner för det hållbara, cirkulära och sociala entreprenörskapet. Affärsidén bygger på ett innovativt växtbaserat cashewkött som kan användas till matlagning. Produktionen sker i Senegal i Västafrika och affärsmodellen är hållbar genom att generera tusentals nya arbetstillfällen till annars arbetslösa kvinnor, återinvestera delar av vinsten till att finansiera barn- och ungas skolgång, stötta lokala välgörenhetsprojekt och erbjuda mikrolån till kreativa entreprenörer på plats i produktionslandet.

– Jag vill framförallt få upp stora volymer, etablera oss i fler länder, dvs starta upp fler hållbara cirkulära produktioner av Cashewmeetly i andra länder som redan idag har stora produktioner av cashewnötter och där cashewäpplena fortfarande går till spillo. Och då med ett varumärke som gör gott både för människan, klimatet och ekonomin. Jag tänker också skalbart; det vill säga att det kan bli flera produkter som läggs till företaget säger Linnéa.

Närmarknaden är viktigast vid export
Rapporten visar att fyra av fem kvinnliga företagare har ambitionen att växa inom de närmsta åren samt att internationaliseras med kunder, leverantörer och samarbetspartners i andra länder.

– I Dalarna vill man främst fokusera på länder i Europa och primärt Baltikum. Kvinnor som driver företag har oftast hållbarhet, lokalproducerat och naturliga produkter som sitt fokus. Internationellt är detta gångbart och intresset att exportera bland kvinnor har ökat senaste åren, säger Marie Ericson från Enterprise Europe Network/Dalarna Science Park.
Terrible Twins är ett Dalaföretag som drivs av de två kvinnorna Karin och Sara Ström. Företaget är baserat i Insjön och där tillverkas också deras produkter naturligt, nära och hantverksmässigt. De har också tagit steget ut på en internationell marknad.

– För oss är det viktigt med det lokalproducerade äkta hantverket med naturliga produkter. Detta har fått fantastisk respons både här hemma i Dalarna och internationellt, vi kan se att det finns ett behov och intresse att bidra till en hållbar värld med äkta varor globalt. Vi drivs att få jobba tillsammans i företaget med det vi tycker om samt att få bidra i ett internationellt sammanhang, säger Karin och Sara.

Tillväxt och internationalisering viktigt för kvinnliga entreprenörer
Slutklämmen i rapporten är att riktade och behovsgrundade insatser behövs för att få fler företag som drivs av kvinnor att satsa på tillväxt och ta klivet ut på en internationell marknad.

– Vi tycker frågan är jätteviktig och vår ambition är att fortsätta det arbete vi påbörjat för att få fler kvinnor att lyckas i sitt entreprenörskap och vågar ta steget ut på en internationell marknad. Hur de riktade och behovsgrundande insatserna ska se ut behöver utredas såklart. Vi vill inspirera fler kvinnor tar modiga steg som kan generera tillväxt, säger Angelica Ekholm, VD Dalarna Science Park.

Utveckla din idé (engelska)

Har du en idé som du vill utveckla vidare? Oavsett hur långt du har kommit med din idé är du välkommen att delta i denna digitala workshop där en av...

Läs mer

Angelica Ekholm

VD

070-209 82 17

Victoria Ställberg

Chef Företagsarena

070-671 04 51

Marie Ericson

Projektledare Enterprise Europe Network

070-621 12 46