SAMARBETE ÄR DET NYA SVARTA

SAMARBETE ÄR DET NYA SVARTA

Sverige är ett av världens mest innovativa länder, rankat som tvåa, strax efter Schweiz och före USA. En topplacering som vi haft sedan 2019*. Dalarna Science Parks uppdrag är att bidra till att fler innovationer lanseras och tar plats på marknaden, att fler idéer blir verklighet.

En science park kan beskrivas som en mötesplats mellan människor, idéer, kunskap och kreativitet och är en plattform för större innovations- och utvecklingsprojekt. Som Science Park bidrar vi till företagsutveckling hos bolag i tidiga skeden och numer även till befintliga bolag. Vårt arbete ska syfta till att stärka tillväxt och utveckling för att öka innovationskraften i Dalarna och bidra till attraktivitet för vårt län.

På Dalarna Science Park har vi för närvarande drygt 20 företag i vår företagsinkubator. Företag med innovativa idéer där vi kan se en mix av både teknik, digitalisering och hållbara nya företagslösningar. Drygt hälften av de start-ups vi har i inkubatorn för närvarande har idéer med en så pass innovativ höjd att deras utvecklingsarbete finansieras av Vinnova, Sveriges innovationsmyndighet.

För att ytterligare skynda på tillväxten av innovationer i Dalarna måste vi jobba på nya sätt, därför har Dalarna Science Park inlett ett samarbete med Ignite Sweden. Syftet är att främja innovation och påskynda näringslivsutvecklingen i Dalarna. Samarbetet betyder att vi i Dalarna får tillgång till en nationell plattform som gör det möjligt för oss som lokal och regional aktör att stötta våra start-ups till affärer med stora bolag i andra delar av landet.

Utöver att vi nu är en del av att korskoppla våra start-up företag med landets etablerade företag, så innebär samarbetet att Dalarna Science Park får tillgång till verktyg och metoder för att identifiera utmaningar och behov inom offentlig sektor och matcha dessa med kvalitetssäkrade start-ups från hela landet via det nystartade Ignite Public. Med oss in i samarbetet har vi bl a Region Dalarna, som ingår som första region i Sverige, härligt att vi kan vara så tidiga och innovativa i Dalarna!

Tack vare det här samarbetet så har vi nu ett nytt angreppssätt där vi kan bidra till att lösa de samhällsutmaningar vi står inför. En av dessa utmaningar är att Dalarna har en hög andel åldrande befolkning. Genom samarbetet med Ignite Public kan vi undersöka hur näringsliv och företag kan vara en del av lösningen för de äldre och för vården och samtidigt skapa förutsättningar för nya företag att växa och utvecklas. En win-win för alla inblandade.

Vi i Dalarna bidrar redan idag till den positiva statistiken som gör att Sverige är en av världens mest innovativa länder. Genom samarbeten som det med Ignite kan vi skapa ännu fler möjligheter och bidra till att fler innovationer når dagens ljus.

Vi kommer lyfta två innovativa företag från Dalarna när vi den 5 oktober kl 12.00 får delar ut SKAPA-priset till Dalarnas mest innovativa företag och till Dalarnas mest innovativa unga företag.
Välkommen till Dalarna Science Park och Stora Ljusgården för att ta del av innovationer från Dalarna då!

*Enl Global Innovation Index som sammanställs av FN:s immaterialrättsorganisation WIPO.

Angelica Ekholm, VD Dalarna Science Park

 

Angelica Ekholm

VD

070-209 82 17

Nytt nationellt samarbete för att öka innovationstakten i Dalarna

Dalarna Science Park har inlett ett samarbete med Ignite Sweden, för att främja innovation och påskynda näringslivsutvecklingen i Dalarna. Samarbetet innebär att nystartade företag i Dalarna och hela Sverige bjuds...

Läs mer

SKAPA-prisutdelning 2021

Den 5 oktober är det dags att tillkännage SKAPA-prisets vinnare för Dalarnas län. Varmt välkommen att delta på plats i ljusgården i Dalarna Science Park. SKAPA-priset är Sveriges största innovationspris,...

Läs mer