Svenska hållbara lösningar fortsätter intressera omvärlden

Svenska hållbara lösningar fortsätter intressera omvärlden

Demonstrationsplattformen Smart City Sweden visar upp det bästa Sverige har att erbjuda inom smarta och hållbara städer och välkomnar besöksdelegationer från hela världen. Det arbetet har resulterat i över 6500 besökare från närmare 100 olika länder och ett 20-tal nya studier och forskningsprojekt runt om i världen. Nu fortsätter uppdraget under 2022. Dalarna Science Park har projektansvar för mellersta Sverige och har bl a bidragit till exportaffärer i Somalia.

– Det finns ett stort intresse för hållbara lösningar från Sverige. Smart City Sweden fyller en viktig roll att sprida svenskt kunnande och svenska lösningar internationellt. Det ökar samarbetet med många länder och bidrar både till ökad hållbarhet och affärer, säger Marie Fossum Strannegård, vd för IVL Svenska Miljöinstitutet som driver plattformen på Energimyndighetens uppdrag.

Smart City Sweden visar upp svenska lösningar inom områden som stadsplanering, mobilitet, energi, avfallshantering och social hållbarhet. Målet är att inspirera andra länder och samtidigt skapa exportmöjligheter för svenska företag.

Under åren 2019-2021 har Smart City Sweden haft över 6500 besökare från 97 olika länder. De flesta besökarna kommer från Kina, Tyskland och Nederländerna och intresseområdena spänner från avfallshantering till stadsplanering och mobilitetslösningar.

– Smart City Sweden har blivit ett etablerat varumärke internationellt, och är därför en bra resurs för många svenska aktörer inom det export- och investeringsfrämjande arbetet, säger Annika Nilsson, ansvarig handläggare på Energimyndigheten.

Besöken har lett till att ett 20-tal studier och forskningsprojekt nu startats upp runt om i världen där svenska företag är med och bidrar med både tekniska lösningar och kunnande. Ett exempel från Dalarna är att företaget QC Renewable Energy installerat gatubelysning som drivs med hjälp av solceller i Somalia. Ett annat exempel är i Rugao i Kina där man undersökt möjligheterna att använda biogas som drivmedel för bussar och lastbilar. Flera projekt har också genomförts i Central- och Sydamerika, bland annat i El Salvadors huvudstad San Salvador, där man tittar på möjligheterna att etablera en anläggning som omvandlar avfall till energi i form av elektricitet och värme.

Digitala besök

Under Coronapandemin gjordes besöksplattformen digital för att kunna fortsätta samarbetet med andra länder genom webbinarier och digitala möten. Flera filmer och även VR-rundturer på olika anläggningar, som till exempel forskningsanläggningen Hammarby sjöstadsverk, har tagits fram för att visa besökarna vad Sverige har att erbjuda.

Under 2022 fortsätter Smart City Sweden, som har sex kontor runtom i Sverige bl a på Dalarna Science Park, att ta emot besökare och internationella delegationer – både fysiskt på plats och digitalt när det passar. Det öppnar för fler länder och aktörer att delta och minskar samtidigt resandet.

Företag från Dalarna exporterar innovativa hållbara lösningar

Dalarna Science Park utgör värdorganisation för Dalarna, Gävleborg, Värmland, Västmanland och Örebro län.
– Det är riktigt roligt att vi har bidragit till innovativa och hållbara resultat i export och affärsutveckling tillsammans med företag från mellersta Sverige. Sammanlagt har vi tagit emot mer än 150 besöksgrupper från 15-talet länder och matchat dem med företag och organisationer i regionen. Somalia och länder i Asien har varit mycket intresserade av det våra företag i mellersta Sverige kan erbjuda och då speciellt av lösningar inom avfallshantering och smarta energilösningar. Intresset har fortsatt och under våren 2022 har delegationer från Malaysia, Kenya samt Nigeria haft digitala besök med företag från Dalarna, berättar Ann-Louise Larsson, projektledare för Smart City Sweden/Dalarna Science Park.

Om Smart City Sweden

Besöks- och exportplattformen Smart City Sweden drivs av IVL Svenska Miljöinstitutet på uppdrag av Energimyndigheten. I Smart City Sweden ingår även sex regionala noder som förutom IVL drivs av Dalarna Science Park, North Sweden Cleantech genom Kompetensspridning i Umeå, Business Region Göteborg, Cleantech Östergötland och Sustainable Business Hub.

Kontakt: Ann-Louise Larsson, projektledare Smart City Sweden, nod mitt,  070-695 62 29.

Läs mer om Smart City Sweden

Ann-Louise Larsson

Projektledare Viable Cities, Attraktiv Industriregion, Smart City Sweden

070-695 62 92