Är hållbarhetsfrågan högt på allas agendor i Dalarna?

Är hållbarhetsfrågan högt på allas agendor i Dalarna?

Vi är många som kommer minnas sommaren 2021 som underbar. Varma dagar, ljumma kvällar, mycket bad och någon välbehövlig regnskur då och då. Men sommaren avslutades med regnmängder av astronomiska mått i Tyskland ett intensivt regn i Dalarna och framför allt Gävleborg med ett hårt drabbat Gävle. Kraftiga klimatvariationer med häftiga regn, översvämningar eller åt andra hållet, onaturlig hetta och naturbränder har blivit vanligare de senaste åren.

I FN’s klimatpanels (IPCC) rapport beskriver man att det nuvarande tillståndet saknar motstycke historiskt och att det är en mänskligt orsakad klimatförändring. Den globala medeltemperaturen har stigit snabbare sedan 1970 än vad den gjort någon gång under åtminstone de senaste 2000 åren. Så hög som jordens medeltemperatur varit under det senaste årtiondet har den antagligen inte varit på ca 125 000 år.

Glädjande ljus i tunneln med fossilfria lösningar

Det finns såklart ljus i tunneln, enligt IPCC:s rapport finns det fortfarande en möjlighet att bromsa klimatförändringarna, men det kräver omedelbara och kraftiga utsläppsminskningar där målsättningen är nettonollutsläpp senast år 2050. Då är det extra glädjande att SSAB som först i världen valsat ett fossilfritt stål. Ett viktigt steg på väg mot en helt fossilfri värdekedja. Dalarna Science Park är projektägare till ett spännande samverkansprojekt tillsammans med Sustainable Steel Region, IUC (Industriellt Utvecklingscentrum Dalarna) och Luleå Tekniska Universitet. Projektet syftar till att addera till fler fossilfria lösningar i värdekedjan, en viktig pusselbit för att SSAB ska lyckas med sin vision att leverera världens första fossilfria ståltillverkningsteknik, praktiskt taget utan några koldioxidutsläpp. Målet är att ha en lösning för fossilfritt stål färdig till år 2026. Om HYBRIT-projektet lyckas kan Sveriges koldioxidutsläpp minskas med 10 procent!

Hållbarhetsarbetet genomsyrar allt

På Dalarna Science Park genomsyrar hållbarhet hela verksamheten. Vi har en hållbarhetsstrategi där vi prioriterar de globala målen. Mål nr 13, bekämpa klimatförändringarna, ingår i strategin som ett övergripande paraply över Dalarna Science Parks arbete, och de projekt vi driver eller samverkar i. Vi erbjuder företag i Dalarna stöd i deras klimat- och hållbarhetsarbete och våra ambitioner är att hela tiden utveckla och förbättra vårt bidrag till företagen. Vi vet via undersökningen Dalarnas innovationspanel att de globala målen och hållbarhetsfrågorna är viktiga, nära 70% anser att fler behöver engagera sig i hållbarhetsfrågorna och säkra att dessa finns högt upp på företagens agendor.

Samtidigt krävs åtgärder på många nivåer för att förbättra det läge vi är i. Globala överenskommelser och politiska styrmedel behövs samtidigt som enskilda individer behöver ändra sina vanor och sitt agerande vad gäller resor, konsumtion osv. För att vi ska nå dit behöver mer information och kunskap kring hållbarhetsfrågorna spridas.

Ni som läser det här nyhetsbrevet vet att klimatförändringarna är här med extremväder som följd och att arbetet med att bromsa klimatförändringarna måste intensifieras. Samtidigt som vi gör det måste vi utforska och innovera lösningar för att minska vår sårbarhet. Om det kommer IPCCs nästa rapport att handla – klimatanpassning. Det vi i Dalarna måste göra är att vi måste fortsätta vara innovativa och driva utvecklingen framåt.

Nytt innovationsprogram för företag

Att tro på framtiden och bidra till utveckling är vårt livselexir. Under hösten utökar vi vårt erbjudande till befintliga företag i regionen genom att lansera ett innovationsprogram. Det är möjligt genom det nya projektet ”Hållbar innovativ omställning och tillväxt”. Pandemin är och har varit en utmaning för många företag. Att ta steg mot en hållbar produktion eller nya innovativa produkter/erbjudanden genom att tänka nytt är avgörande för Dalarnas företags framtid.  Vi kommer erbjuda nya verktyg, möjlighet att bredda sitt nätverk samt öka kunskaper och innovationsförmåga i de bolag som kommer delta i projektet.

Tillsammans tar vi sikte på hållbar utveckling och tillväxt, välkommen till oss!

Angelica Ekholm, vd Dalarna Science Park