En hållbar värld är fokus för QC Renewable Energy

En hållbar värld är fokus för QC Renewable Energy

Att bygga hållbara kontakter och affärer mellan människor och länder i Östafrika och Sverige är målsättningen för det nystartade bolaget QC Renewable Energy. Fokus är på att sälja och installera fristående solcellssystem till både privata och kommersiella kunder. Målet är att det ska bidra till nya möjligheter och innovationer för människor och företag i framförallt Somalia och Kenya. Till att börja med! Ambitionerna är stora för Faisa Abdi och Muse Farah, både energiingenjörer, som nu utvecklar bolaget med affärscoachning från Dalarna Science Park.    

-Vi tror på kraften i mångfalden med engagemang för hållbarhetsarbete inom ekonomi, sociala och miljömässiga satsningar, säger Muse Farah, som är vice vd i QC Renewable Energy. Jag växte upp i en liten by i Somalia tillsammans med min morfar och hade varken elektricitet eller rinnande vatten. När jag kom till Sverige som tonåring och sedan började min utbildning till energiingenjör på Högskolan Dalarna insåg jag alla möjligheter för att implementera smarta innovationer för ett hållbarare samhälle i Östafrika.

Tillsammans med kollegan Faisa utvecklade han sin kunskap, testade och experimenterade. De såg möjligheter men också hinder.

-Men hinder är till för att övervinnas, säger Faisa bestämt! Vi i företaget vill skapa hållbara samhällen genom att använda vår kunskap och erfarenhet. Vi vill också minska koldioxidavtrycket och miljöpåverkan och på sikt också utveckla andra företag och sprida nya energilösningar globalt.

Hållbarhet är hjärtat och utgångspunkten för all QC: s försäljning och inköp. Genom QC vill man utbilda, skapa jobbmöjligheter men även öka förnybar energianvändning för att förbättra människors hälsa och livskvalitet, förutsättningar för en hållbar ekonomi och miljömässig hållbarhet. De tror också att samarbete skapar förbättrad försäljningstillväxt och hållbarhet och välkomnar förslag till partnerskap.

-Vår vision är att stödja alla idéer och att underlätta livet i lokala samhällen i världen, särskilt på landsbygden, där tillgången till billig och ren elektricitet ska öka. Fokus är även att hitta nya innovativa energilösningar och att öka opinionsbildningen i världen för att ställa om till ett mer hållbart samhälle, menar Faisa och Muse.

Utmaningen just nu är koppla ihop hållbara solceller och batterier med att en konkret försäljning i Östafrika, men Muse och Faisa är förhoppningsfulla och har genom sina många kontakter och nätverk hittat flera kontakter. På Högskolan Dalarna, där de utbildade sig, har de byggt upp en demomiljö där solcellernas tekniska färdigheter testas. Högskolan Dalarna har även stöttat med teknisk utveckling och bidragit med mentorer för att bygga QC:s tekniska kompetens.

Affärerna i Somalia och Kenya ska initialt skötas av en kollega som numera bor i Kenya och även kan de kulturella och affärsmässiga reglerna.

-Vi kommer att ha en utmaning i att lära folket förstå och vilja anamma ett mer hållbart och cirkulärt sätt; laga, återvinna, ladda, hyra etc istället för att slänga och köpa nytt, säger Faisa. Parallellt med det globala företagandet ska vi även jobba lokalt här i i Sverige; vi ska bistå Tunabyggen i Borlänge med att utvärdera och få hyresgästerna på Tjärna Ängar att sopsortera, återvinna prylar och även förstå och diskutera en cirkulär livsstil.

Genom inkubatorn på Dalarna Science Park får Faisa och Muse just nu stöd i affärsutvecklingen. Genom  exportplattformen Smart City Sweden, nod mitt, har affärerna i Somalia initierats och utvecklats.

-Den huvudsakliga affärsmodellen bygger på internationella affärer. Där är det under rådande omständigheter svårt att verka just nu, säger Jörgen Steen, affärscoach till QC Renewable Energy. Tack vare breda tekniska kunskaper och god omställningsförmåga har företaget istället lyckats skapa nya erbjudanden som går att lansera i Sverige. Och redan nu, kort efter uppstarten, har man även tecknat första kundordern. Det tycker vi är riktigt roligt!

Framtiden ser ljus men intensiv ut för QC Renewable Energy; många idéer finns – allt med fokus på att bygga en mer hållbar och klimatsmart global värld där både kvinnor och män, unga som gamla, rika och fattiga att ska förstå och vilja bidra till en bättre värld.

De två entreprenörerna Muse och Faisa vill gärna bidra med några goda råd till andra företagare som vill satsa internationellt:

  • Våga tro att en lösning i Sverige även ska kunna fungera internationellt; flera kan ha samma behov, så var öppen, vidsynt och tänk globalt
  • Våga testa din idé
  • Var medveten om att utmaningar kommer, men se inte hinder utan möjligheter
  • Våga ta hjälp i din affärsutveckling!

Jörgen Steen

Affärscoach

070-522 71 58

Utveckla din idé - workshop online

Har du en idé som vill utveckla vidare? Oavsett hur långt du har kommit med din idé är du välkommen att delta i denna digitala workshop där en av våra...

Läs mer