JUSTINE FORSKAR PÅ MJÖLMASKARS MÖJLIGHETER

JUSTINE FORSKAR PÅ MJÖLMASKARS MÖJLIGHETER

Nyligen berättade vi att det numera är fritt fram att äta mjölmask i hela Europa efter att EU godkänt detta insektsprotein som livsmedel. (2021-05-07). Insektsföretaget Tebrito tror på framtiden och Justine Rougé är nyanställd insektsforskare.  

I Orsa finns insektsföretaget som nu satsar för full att möta efterfrågan. Nils Österström, vd för Tebrito, har goda förhoppningar och säljer allt som produceras, dvs mjölexkrementer och insekter som fiskfoder och olika sorters djurmat.   

Tebrito satsar och utvecklas i Orsa 

För att klara av den ökade efterfrågan och att bygga upp produktionen så är Tebrito redo att investera ca 5 miljoner kronor i en ny anläggning. Där ska det odlas larver men även användas för förädling av maskråvara att leverera till olika matproducerande företag. 

Bolaget har också kunnat expandera personalmässigt. Och en som nyligen börjat är fransyskan Justine Rougé som flyttat till Orsa från Nice i södra Frankrike. Att hon valde Orsa var ett högst medvetet val då hon efter ett tidigare besök i Stockholm bestämde sig att i Sverige vill hon bo; Justine googlade, kontaktade Tebrito och fick jobbet. I mars 2021 åkte hon till Dalarna för ett nytt mer lugnare liv nära till naturen och den klara blå himmeln. Att lära sig svenska på kurs i Mora står näst på tur. På Tebrito arbetar hon med utveckling av insektsprotein och som insektsforskare;   

– Här forskar vi på larver från mjölbaggen, testar olika foder och hur de växer på bästa sätt, berättar Justine. Jag studerar också olika födometoder för att ta reda på långtidseffekterna av mjölmaskarnas fortplantning, berättar Justine. 

I samarbete med Spendrups, Leksands bröd, Semper och Fiskå Mølle, studerar Justine hur restprodukter från produktionen kan användas som insektsfoder med bästa möjliga resultat. Restprodukterna kan till exempel vara kli, maltrester och rotfrukter mm.   

Inom en snar framtid kommer Justine att få fler arbetskollegor då Tebrito kommer att expandera; från idag sju till tolv anställda.  

Storskalig insektsproduktion där restströmmar används 

Genom projektet ”Klimatsmart Proteinproduktion” som just nu genomförs på Dalarna Science Park, analyserar Justine kvaliteten på de olika biosströmmarna och hur dessa påverkar näringsinnehåll och tillväxtgrad hos mjölmaskarna. Tanken är att få fram underlag för en mer storskalig produktion än den som bedrivs idag.  

–  Det känns verkligen kul att vårt samarbete och planer utvecklas, säger Pernilla Löfling, projektledare för Klimatsmart proteinproduktion på Dalarna Science Park. När besked kom från EU var det en glädjens dag! Nu arbetar vi intensivt  för framtiden. Justines forskning är ett mycket viktigt underlag att få fram då målsättningen är att bygga en storskalig insektsproduktion där olika företags rester kan användas; då arbetar vi klimatsmart och hållbart med affärsutveckling.

Fritt fram att äta mjölmask i hela EU

Nu är det lagligt för människor att äta insektprotein i hela Europa. EU har godkänt mjölmasken som livsmedel och det är fritt fram att äta och att användas i sin helhet, som ingrediens i snacks eller som ingrediens i mat. I...

Läs mer

Klimatsmart proteinproduktion

KLIPP är projektet för klimatsmart proteinproduktion som ska bidra till att skapa förutsättningar i Inre Skandinavien för en gränsöverskridande storskalig produktion av insekter för mat och foder för den europeiska...

Läs mer