KLIMATSMART PROTEINPRODUKTION

KLIMATSMART PROTEINPRODUKTION

Nu ska det skapas förutsättningar för storskalig produktion av insekter till mat och foder för den norska, svenska och europeiska marknaden.
På Dalarna Science Park har man sedan årsskiften startat ett klimatsmart proteinproduktions-projekt, KLIPP. Tillsammans med norska samarbetsparters; Klosser Innovasjon AS och Høgskolen Innlandet ska Dalarna Science Park utveckla nya innovativa möjligheter för handel över gränsen av foder och insektsbaserade proteinprodukter.

Ny som projektledare är Pernilla Löfling, som sedan någon vecka är på plats i Dalarna Science Park med detta treåriga projekt. Pernilla har erfarenhet från industriell produktion och har tidigare drivit EU-finansierade utvecklingsprojekt. Nu ska hon hålla i trådarna för detta interregprojekt mellan Sverige och Norge;

-Det vi vet idag är att animalieproduktion står för en betydande del av världens samlade utsläpp av klimatgaser, menar Pernilla Löfling. Befolkningen ökar och om 30 år kommer vi att vara 10 miljarder människor på jorden, vilket innebär att proteinproduktionen behöver ökas med 60 procent. Vi vet också att insekter har hög fodereffektivitet och stora miljömässiga fördelar och det gör att storskalig produktion är en av lösningarna på de utmaningar som livsmedelsindustrin står inför.

Pernilla berättar vidare;

-I Dalarna finns företag som har utvecklat metoder för insektsproduktion, medan det i region Innlandet endast 20 mil bort, finns tillgång till nödvändiga kvantiteter av restprodukter från potatis- och kornproduktion som är lämpliga som insektsfoder. Projektet ska göra detta möjligt genom bättre förutsättningar för handel över gränsen av foder och insektsbaserade proteinprodukter.

-Nu startar jag med att skapa en projektorganisation och träffa mina parter och projektkollegor i Klosser Innovasjon i Hedmark och Högskolan Innlandet. Tillsammans ska vi ta fram en projektplan och skapa de bästa förutsättningarna för en framtida klimatsmart proteinproduktion.

För vidare kontakter; Pernilla Löfling, Dalarna Science Park, 073-095 75 75

Läs mer om vad som är på gång i projektet.