Nyfikna entreprenörer på besök i demonstrationsmiljön

Nyfikna entreprenörer på besök i demonstrationsmiljön

Den 29 oktober var ett gäng hoppfulla och nyfikna entreprenörer på plats i Orsa för att besöka demonstrationsmiljön som är uppbyggd inom ramen för Interreg- projektet Klimatsmart Proteinproduktion. Demomiljön finns hos Tebrito och där fick entreprenörerna lära sig mer om klimatsmart proteinproduktion. Det var köttbönder som ville utveckla och ställa om den redan befintliga anläggningen till något mer klimatsmart och lönsamt, ägare av mindre lantbruksfastigheter utan produktion i dagsläget samt företagsrådgivare som var nyfikna på möjligheterna inom denna nya industri.

Nils Österström, vd för Tebrito berättar om affärsidén att odla mjölmask i en storskalig produktionsanläggning som på sikt beräknas kunna producera 200 ton mjölmask om året. Här bor maskarna i odlingsceller och kräver minimalt med underhåll och tillsyn. En gång i veckan matas maskarna och planen är att automatisera så mycket som möjligt i skötseln av både baggar och maskar. Nils berättar om mjölmasken som tåligare och okänsligare för virus och bakterier som annars kan drabba produktionsdjur.

– Det finns väldigt få virus eller bakterier som vi människor kan smitta mjölmasken med, eftersom artbarriären är så stor, men vi vill undvika att få in andra insekter i anläggningen. Detta undviker vi genom slussar i produktionskedjan, det är viktigt att vi är noggranna och rena när vi hanterar både maskarna och själva slutprodukten, berättar Nils.

Mjölmasken är billig i drift 

Det fiffiga med mjölmasken är också att den är billig i drift, den äter nästan vad som helst och målet är att kunna använda restprodukter från andra industrier till maskfoder, sådant som annars skulle kastas.

– Mjölmasken är fantastisk på så sätt att den ”renar” det den äter. Här kan vi köpa in köpa in foder till ett lågt pris (frukt, säd och grödor, drav från bryggerierna, bioslam från pappersbruken osv) som annars skulle eldas upp eller kastas på grund av mögelangrepp eller liknande, ge den till masken och tillverka rent och hälsosamt foder av masken som effektivt kan bryta ner spår av mögelsvamp eller liknande.

Nils poängterar också att larverna lätt trivs i denna industri, de får bo varmt och naturligt i odlingslådor som håller den optimala temperaturen på 26-28 grader och innan ”avlivning” får masken gå i naturlig dvala i ett kylrum.

Slutprodukter som Tebrito vill kunna tillverka är djurfoder av olika slag och på sikt även proteinpulver och mjöl för människor. En produkt som redan börjat säljas är Frasset eller spillningen från maskarna. Frasset värmebehandlas i 72 grader och kan sedan användas som gödsel eller växtnäring.

Nya möten och spännande samarbeten 

Framtiden ser hoppfull ut och Nils menar att det behövs många fler producenter, både små-, och storskaliga. Mötet med entreprenörerna har gett alla nya insikter och förhoppning om nya spännande samarbeten framöver. Det finns plats för fler producenter som både kan komplettera varandra och bidra till produktutveckling på sikt.

– Jag hoppas på samarbeten och inte konkurrens, är vi fler som kan bidra till produktionskedjan så kan vi effektivisera och möta den efterfrågan som på sikt kommer att finnas i Sverige och Europa, menar Nils.

Demomiljön visar potentialen i branschen

Demonstrationsmiljön hos Tebrito är en del av InterReg projektet KLIPP-Klimatsmart proteinproduktion som drivs av Dalarna Science Park, Høgskolan Inlandet och Klosser Innovasjon AS.

Pernilla Löfling, projektledare i Sverige berättar att en del av syftet med projektet är att sprida kunskap för att fler ska få upp ögonen för de möjligheter som finns inom denna nya bransch.

– Vi vill att fler ska upptäcka insektsproduktion som en klimatsmart och hållbar industri, både för investerare, underleverantör, forskare och företagare. Genom att vi sprider kunskap om projektet och insektsproduktion kanske fler vågar ta steget att starta något nytt i framtiden, menar Pernilla.

Besök vid demomiljön

Är du forskare, entreprenör eller kanske en potentiell leverantör (av till exempel teknik, restprodukter/foder eller automatik) till branschen och intresserad av att besöka vår demonstrationsmiljö?

Kontakt

Pernilla Löfling, projektledare i Sverige för InterReg projektet KLIPP-Klimatsmart proteinproduktion, pernilla.lofling@dalarnasciencepark.se, +46 73-095 75 75

Trygve Stølan, projektledare i Norge, trygve.stolan@inn.no, +47 62 43 04 70

Interregprojektet KLIPP – Klimatsmart Protein-Produktion, ska bidra till att skapa förutsättningar i Inre Skandinavien för en gränsöverskridande storskalig produktion av insekter för mat och foder för den europeiska marknaden.