Som vi har letat!

Som vi har letat!

Och här är de!  

Tre kvinnor som gör det som forskare, föreläsare och samhällsaktörer alla är överens om.  Tre kvinnor som har idéer som kan bidra till Sveriges välfärd och till arbetet med att nå de globala målen. 

Det är nu mindre än sju år kvar till att vi ska nå de uppsatta målen i Agenda 2030. Mål som syftar till att vi ska leva ett gott liv inom planetens gränser. Då tänker vi kanske i första hand på klimat och miljö och utmaningarna kopplade till dessa. Men de globala målen handlar om så mycket mer än det.  

Arbetet med den sociala hållbarheten ska bidra till ett samhälle där vi kan känna oss trygga, och ges förutsättningar att utvecklas och må bra. Nya innovationer inom hälsa och välfärd är därför en viktig fråga som lyfts i såväl Dalastrategin som regeringens Life Science strategi. I Life Science strategin slår man fast att för att vi ska klara de utmaningar välfärden står inför krävs det att vi snabbt inför nya arbetssätt, tekniker och behandlingar för ökad effektivitet och kvalitet i vård och omsorg. 

De globala målen handlar också om ekonomisk hållbarhet. Vi vet att vi i Dalarna behöver fler innovativa företag, gärna mer kapital till vår region och en ökande export. Vi vet också att vi behöver ett mer jämställt näringsliv, med fler kvinnor som driver och äger företag.  

Jag kan därför säga att vi, som hela Dalarnas innovationsarena, med uppdrag att bidra till att vara en del i att vi löser våra samhällsutmaningar verkligen har letat efter dessa kvinnor och idéer.  

Det behövdes en innovationstävling för att hitta dem.   

Jamila Boccaccio, Ivana Radic och Moshira Hassan är de tre pristagarna i innovationstävlingen Jagharenidé.nu. Tre smarta kvinnor med idéer som löser samhällsviktiga problem, tre idéer som dessutom har internationell potential.  Läs om dem och deras idéer i artikeln här.

Ett stort grattis till er! Och ett lika stort grattis till Dalarna som kommer att få ta del av er klokskap och ert driv.  

Vi letar inte bara idéer, vi söker också dina åsikter

Vi som Science Park ska verka som hela Dalarnas innovationsarena. Det innebär att vi ska finnas tillgängliga med stöttning, nätverk, kunskap och verktyg när det gäller innovation och hållbarhet till företag i hela Dalarna. För att veta att våra satsningar går i rätt riktning och ger resultat, är det viktigt för oss att hela tiden säkra en dialog med vår omvärld. En av de saker vi gör, är att tre gånger per år genomföra en digital enkät, Innovationspanelen.  

Den här gången ställer vi frågor om hur vi i Dalarna ser på vårt hållbarhetsarbete. Hur ligger vi till? Vilka utmaningar står vi inför och vilka möjligheter väntar runt hörnet? Tror vi att vi kommer att klara målen fram till 2030? 

Vi hoppas att du vill bidra! Med hjälp av dina svar hoppas vi kunna främja fortsatt dialog kring för Dalarna viktiga frågor. 

Svara på Innovationspanelen nu!

Angelica Ekholm, vd, Dalarna Science Park