Vi tar världen till Dalarna och Dalarna ut i världen

Vi tar världen till Dalarna och Dalarna ut i världen

Att som företagare ta klivet ut på en internationell marknad kan vara en utmaning men vi ser till att det blir världens möjlighet. De företag som klarar internationaliseringsresan visar ofta på bättre lönsamhet och tillväxt. Men resurser, kompetens och i många fall startkapital är några av hindren för att lyckas internationellt. 

Näringslivet i Dalarna bidrar positivt till Sveriges ekonomi genom en stor export; det samlade exportvärdet uppgår till drygt 60 miljarder kronor. Dalarna har flera världsledande bolag inom stål-, trä- och elkraftindustri, globala företag med en konkurrenskraft som bygger på innovation, forskning och utveckling. I Dalarna finns även många små och medelstora företag och en företagarkultur där tradition möter förnyelse. Som en följd av globalisering och teknikutveckling har förutsättningarna för företags konkurrenskraft förändrats, och företag i Dalarna konkurrerar idag på marknader bortom länets och Sveriges gränser. Kunskapsekonomin växer och med det behovet av rätt kompetens och innovation. Det är ofta en fördel om man kan vara snabbare i sitt utvecklingsarbete och ha större geografiska perspektiv. I den regionala utvecklingsstrategin pekar man på att internationaliseringsgraden hos små och medelstora företag i Dalarna behöver ökas. Kanske också med hjälp av de stora globala företagen, ökad samverkan blir viktigt.

 Vad är det då som gör att inte fler företag är internationaliserade?   

I en rapport från Tillväxtverket pekar man på resursbrist inom företagen tillsammans med höga kostnader och brist på nätverk. Branscher, storlek på företagen samt mognad är faktorer som spelar in. Tillväxtverket anser att det behövs åtgärder för att underlätta för de små och medelstora företagen som vill verka internationellt.  

Kompetens och resurser för internationalisering via Enterprise Europe Network (EEN) och våra internationella projekt 

Vi är värdorganisation för Enterprise Europe  Network (EEN), världens största supportnätverk för små och mellanstora företag. Som en del av EEN har Dalarna Science Parks medarbetare under de senaste fem åren stöttat ca 250 bolag i sin internationalisering, erbjudit stöd vid export, import samt bidragit till att företag deltagit i utvecklingsprocesser och seminarier eller  forskningsprojekt mm.  

På Dalarna Science Park har vi dessutom under många år byggt upp internationella kontakter via projekt och nätverk som spänner över hela världen. Norge, Baltikum, Tyskland, Ukraina, Somalia, Kina är bara några exempel. Hos oss erbjuds även företag och organisationer att arbeta med eller genom oss i internationella projekt och nätverk. Digitala möten skapar möjligheter att resa effektivt, strukturerat och inte minst hållbart! 

Slotts Johan Lindberg, Inredningsrör AB kom i kontakt med supportnätverket Enterprise Europe Network via Dalarna Science Parks företagsinkubator. Han erbjöds chansen att delta i en företagsresa till Shanghai, Kina, där ett skandinaviskt ”showroom” etablerats för att marknadsföra och sälja produkter samt skapa företagsmöten. Resan ledde till kunskap om internationell försäljning och den kinesiska marknaden, både vad det gäller möjligheter och utmaningar. 

– Det bästa med resan var kontakterna jag fick (med övriga företag i gruppen,) vilket har lett till nya idéer och produkter, menar Slotts Johan Lindberg; Inredningsrör AB i Mora. 

Samverkan är viktigt vid internationalisering
Genom samverkan lokalt, nationellt samt genom att arbeta tillsammans med organisationer som stöttar företag i andra länder, har vi på Dalarna Science Park en plattform för att skapa gynnsamma export- eller importmöjligheter för företag. De nätverk vi har upparbetade och den kompetens vi besitter ställer vi till förfogande för Dalarnas företag. Några viktiga samarbetspartners är Business Sweden, Mellansvenska Handelskammaren och Almi m fl. 

Smart City Sweden – En miljömässig omställning är en viktig prioritering för internationalisering

På Dalarna Science Park välkomnar vi dessutom delegationer från hela världen som är intresserade att investera i smarta och hållbara lösningar från Sverige genom vårt uppdrag som nod för Smart City Sweden – en exportplattform för hållbara stadslösningar. Internationell samverkan behövs för att möta samhällsutmaningar och givetvis för att ta vara på möjligheter till import och export av våra företags varor och tjänster.  

Vi har nu fått ett stort kontrakt på gatubelysning i Berbera, Somalia och ska inom kort installera solcellsdriven gatubelysning där energi lagras under dagen och används kvällstid. Vi har även flera kontrakt för att installera solcellspaneler till privathus i tre ytterligare kommuner.
Det känns riktigt bra att kunna bidra med en hållbar kvalitetssäkrad lösning som kommer att gynna både klimatet, ekonomin och befolkningen. El är dyrt i Somalia och vi vet att speciellt kvinnor och barn kommer ha stora fördelar av ett säkrare elsystem, säger Faisa Gura och Muse Farah, som driver QC Renewable Energy och fått stöd i affärsutvecklingen genom Dalarna Science Parks rådgivare.
 

Vi tar världen till Dalarna och Dalarna ut i världen, det senaste året enbart digitalt, men det har skapat nya kunskaper och arbetssätt som också visat sig fungera.

Är du intresserad av internationella kontakter? Kontakta oss på Dalarna Science Park.  

Vill du veta mer om vårt internationella arbete så läs gärna här 

 

Angelica Ekholm, vd Dalarna Science Park

Marie Ericson

Projektledare Enterprise Europe Network

070-621 12 46

Ann-Louise Larsson

Projektledare Viable Cities, Attraktiv Industriregion, Smart City Sweden

070-695 62 92