Klimatet förändras snabbt och vi måste agera nu!

Klimatet förändras snabbt och vi måste agera nu!

Världens forskare är eniga. Klimathotet är här och vi behöver agera extremt snabbt för att kunna vända utvecklingen.  

IPCC kom nyligen ut med en rapport innehållande utveckling, fakta och möjliga framtidsscenarier gällande jordens klimat. IPCC står för Intergovernmental Panel on Climate Change och består av över 800 forskare från olika länder. I den senaste rapporten har forskarna sammanställt resultatet från över 14 000 vetenskapliga artiklar om klimatförändringarna. Nya klimatsimuleringar, analyser och metoder som kombinerar flera bevislinjer har lett till förbättrad förståelse för mänskligt inflytande på klimatet. 

Resultatet är alarmerande och visar att det nu är utom tvekan att mänsklig aktivitet har värmt upp jordens klimat. Den globala medeltemperaturen har ökat snabbare sedan 1970 än vad den gjort någon gång under åtminstone de senaste 2000 åren. Så hög som jordens medeltemperatur varit under det senaste årtiondet har den antagligen inte varit på ca 125 000 år.  

Medeltemperaturen kommer att fortsätta att öka åtminstone till mitten av 2000-talet i samtliga utsläppsscenarier som har beaktats i IPCCs rapport. En global uppvärmning på 1,5°C och 2°C kommer att överskridas under 2000-talet om inte kraftiga utsläppsminskningar av koldioxid och andra växthusgaser görs under de kommande årtiondena. Vi riskerar till och med att passera klimatmålet om max 1,5 graders uppvärmning redan inom 10–20 år om vi inte kraftigt minskar utsläppen.  

Förändringar av klimatet syns överallt

Redan idag syns klimatförändringarna på alla platser på jorden, på land, i haven och i atmosfären. Rapporten visar också att temperaturökningen, havsnivåhöjningen och isavsmältningen från glaciärer och polerna under de senaste decennierna har skett i en mycket snabb takt, vilket intensifierats ytterligare de senaste åren. I dag släpper vi sammanlagt ut 40 miljarder ton koldioxid per år och istället för att minska så ökar mängden utsläpp för varje år. Bara under den senaste sommaren har vi sett extremväder med värmerekord och översvämningar på flera platser.  

Vi närmar oss också tröskeleffekter eller sk. tipping points som kan förstärka klimatförändringarna ytterligare. Exempel på tröskeleffekter är smältandet av Arktis istäcke och glaciärer, havsnivåhöjningar och smältande permafrost som frigör stora mängder metan. Om vi inte minskar utsläppen i tid menar forskarna att vi riskerar havsnivåhöjningar, fler och kraftigare extrema väderhändelser, hot mot den biologiska mångfalden och utbredd hetta och torka på flera platser på jorden, vilket kan leda till skördekatastrofer, svält och massflykt. 

Möjligheter finns att förändra! 

Enligt IPCC finns det fortfarande en möjlighet att bromsa klimatförändringarna, men det kräver omedelbara och kraftiga utsläppsminskningar och att vi har ett nettonollutsläpp senast år 2050. Vi behöver alltså inte bara kraftigt minska utsläppen utan också hitta sätt att lagra och fånga upp växthusgaser från atmosfären.  

–  Vi behöver agera på alla samhällsnivåer för att vi ska kunna lösa klimatkrisen. Det krävs globala överenskommelser och politiska styrmedel samtidigt som enskilda individer behöver ändra sina vanor och sitt agerande vad gäller resor, konsumtion osv. Även företag har en enormt viktig roll att fylla när det gäller att motverka klimatförändringarna. Alla företag oavsett bransch eller storlek kan vara med och bidra och dra sitt strå till stacken. Vi på Dalarna Science Park erbjuder företag i Dalarna stöd i deras klimat- och hållbarhetsarbete och våra ambitioner är att hela tiden utveckla och förbättra vårt bidrag till företagen. Vi vill stötta företagen så att de i sin tur kan skapa så stor effekt som möjligt i samhället samtidigt som de utvecklar sina företag, säger Frida Vikström hållbarhetsstrateg på Dalarna Science Park. 

Dalarna Science Park verkar för att hållbarhet hela tiden ska genomsyra verksamheten. Vi arbetar utefter vår hållbarhetsstrategi där vi prioriterat ett antal av de globala målen. Mål nr 13, bekämpa klimatförändringarna, ingår i strategin som ett övergripande paraply över Dalarna Science Parks arbete.  Hållbarhet är också en naturlig och prioriterad del i alla våra utvecklingsprojekt. Exempel på det är Klimatsmart Proteinproduktion – KLIPP och FRODA som handlar om hållbara livsmedel.  

 Källa: WWF, SMHI, Naturvårdsverket samt FNs klimatpanels rapport 2021 

Är hållbarhetsfrågan högt på allas agendor i Dalarna?

På Dalarna Science Park genomsyrar hållbarhet hela verksamheten. Vi har en hållbarhetsstrategi där vi prioriterar de globala målen. Mål nr 13, bekämpa klimatförändringarna, ingår i strategin som ett övergripande paraply över...

Läs mer

Cirkulär ekonomi anses utmana våra konsumtionsmönster – hur påverkar det ett införande av cirkulär ekonomi i Sverige?

En öppen föreläsning med Linda Hagman om cirkulär ekonomi och görs i samarbete med <strong>Rättighetscentrum Dalarna</strong> och <strong>Högskolan Dalarna.</strong> Linda Hagman är disputerad i industriell miljöteknik vid Linköpings Universitet och är...

Läs mer