Smart Industri 2.0

Ett samarbetsprojekt mellan Region Värmland, Region Dalarna och Region Gävleborg med syftet är att skapa förutsättningar för förnyelse och omställning för ökad konkurrenskraft i små och medelstora industriföretag och industrinära tjänsteföretag.

Projektet Smart industri i Norra Mellansverige II är ett samarbetsprojekt mellan Region Värmland, Region Dalarna och Region Gävleborg. Den övergripande syftet är att skapa förutsättningar för förnyelse och omställning för ökad konkurrenskraft i små och medelstora industriföretag och industrinära tjänsteföretag.

Genom projektets aktiviteter ska följande resultat uppnås:

  • Ett mer integrerat innovationsstödsystem ska växa fram i Norra Mellansverige som är mer anpassat utifrån regionala förutsättningar.
  • Att bidra till förnyelse och omställning för ökad konkurrenskraft för företag i industriregionen.
  • Att stärka industrins marknadsförmåga så att mer hållbara, produktiva affärsmodeller och effektiva företag utvecklas.

Projektperiod: 2019-03-01- 2022-02-28.

Projektägare är Region Gävleborg och de och de operativa samarbetsparterna är IUC Dalarna, Sandbackapark. Dalarna Science Park, Science center 2047 och Fiber Optic Valley.

Projektets finansiärer