SPINN 2

Projektets mål är att bidra till ett mer innovativt, entreprenöriellt och konkurrenskraftigt näringsliv i Dalarna som medverkar till att uppfylla Agenda 2030. Dalarna Science Park ska vara en innovationsarena som efterfrågas av näringsliv, offentlig sektor och akademi, främst regionalt men även nationellt och internationellt.

Ett mer innovativt, entreprenöriellt och konkurrenskraftigt näringsliv i Dalarna

Projektet sträcker sig över åren 2021-2023 och det övergripande målet är att  bidra till ett mer innovativt, entreprenöriellt och konkurrenskraftigt näringsliv i Dalarna som medverkar till att uppfylla Agenda 2030. Dalarna Science Park ska vara en innovationsarena som efterfrågas av näringsliv, offentlig sektor och akademi, främst regionalt men även nationellt och internationellt.  

Projektet har fem delmål som arbetet organiseras efter: 

Forskning och innovation –Tillgängliggöra forskning samt stimulera till innovation i syfte att stärka företags förnyelseförmåga och tillväxt. 

Affärsutveckling – Öka den regionala tillväxten genom att bidra till fler innovativa och hållbara företag i länet. 

Samverkan och utveckling – Tillgängliggöra Dalarna Science Park samt utveckla samverkan i det regionala innovationsekosystemet. 

Internationalisering – Öka Dalarna Science Parks internationella engagemang samt fler företag etablerade på internationell marknad. 

Kontakt och kommunikation – Attrahera inflöde från målgrupperna till projektets aktiviteter och erbjudanden samt sprida projektets resultat.

Projektet har ett samverkansfokus och arbetar utifrån ett dynamiskt arbetssätt som gör att projektets kapacitetsuppbyggnad säkerställer bestående resultat som kommer att fortsätta utvecklas och skapa regional tillväxt efter genomfört projekt.

Målgrupper

Projektets primära målgrupper är entreprenörer, små- och medelstora företag, forskare, studenter samt regionala kluster.

Förväntade resultat 

  • Nya innovativa hållbara företag har startats och fått stöd i sin uppbyggnad. 
  • Befintliga företag har ökat sin förnyelseförmåga och därmed stärkt sin konkurrenskraft. 
  • Företag har ökat sin internationalisering.
  • Ökad kunskap om och implementering, av hållbarhetsaspekterna i näringslivet.

Finansiärer

Projekt SPINN 2 är finansierat av Europeiska Regionala Utvecklingsfonden, Region Dalarna, Borlänge Kommun samt Falu Kommun.