BioInno

Skoglig Bioekonomiinnovation i Dalarna och Värmland, Bioinno, handlar om att Värmland och Dalarna ska samarbeta för att hjälpa skogsbaserade innovationer ut på marknaden.

Nod i Dalarna

I Dalarna saknas en uppbyggd satsning/kluster mot skogsindustrin men det finns mycket samlad kompetens och etablerade språngbrädor för entreprenörer i regionerna. Det ska Bioinno ta till vara på. Genom att utvidga Paper Province arbete till att även omfatta Dalarna i form av en ”filial” hos Dalarna Science Park läggs den första grunden för ett gemensamt industriellt innovationssystem i Norra Mellansverige. Dalarna Science Park blir genom projektet Paper Provinces nod i Dalarna.

I en större region finns fler företag och innovatörer, som kan röra sig sömlöst över läns- och regiongränserna för att ta del av kompetens, testbäddar och nätverk. Det betyder att fler – i ett större geografisk kontext – får ta del av effektiva innovations- och entreprenörsprocesser. Till exempel genom rådgivning, forskarkontakt, prototypframtagning och andra genvägar ut på marknaden.

Testmiljö för skorskaliga protyper av biokomposit

Test- och utvecklingsanläggningen The Wood Region i Sysslebäck är en nyckelresurs i Bioinno. Innovatörer kan använda testmiljön för att tillverka storskaliga prototyper av fiberbaserad biokomposit på 3D-skrivare. Det fiberbaserade materialet utvinns ur skogen och kan användas som ersättning för traditionella plaster. Den största skrivaren klarar av dimensioner på över sex meter. Anläggningen kan även användas till prototypframställning inom ett flertal områden.

Projektmål

Projektets övergripande mål att öka antalet innovativa små- och medelstora företag inom skoglig bioekonomi i Norra Mellansverige. Projektet ska även öka intresset för miljövänliga produkter och visa affärsnyttan i att jobba med skogen, förnyelse och utveckling.

Projektägare är Paper Province och deltagande parter är Dalarna Science Park, IUC Dalarna och The Wood Region genom Torsby kommun.

Projektperiod: 2019-03-01- 2022-02-28. Projektet Bioinno finansieras av Europeiska regionala utvecklingsfonden, Torsby kommun, Region Värmland och Region Dalarna.

Läs mer om Bioinno

Mats Jacobsson

Projektledare

070-236 79 50