SPINN

EU-projektet Spinn ska bidra till att Dalarna har ett mer innovativt och entreprenöriellt näringsliv som står starkt i nationell och internationell konkurrens samt att Dalarna Science Park är en etablerad innovationsarena som efterfrågas av näringsliv, offentlig sektor och akademi främst regionalt men även nationellt och internationellt.

Projektet SPINN syftar till att under projektperioden 2018-2020 bygga upp en väl fungerande innovationsarena som bidrar till förnyelse och innovation, vilket kommer att kräva utveckling och anpassning av både verksamhet och organisation.

Ett väl fungerande innovationssystem som bidrar till att utveckla företagens innovationsförmåga stärker den långsiktiga konkurrenskraften i regionens företag. Innovationsförmåga är att omsätta kunskap och idéer i nya lösningar för att möta behov och efterfrågan. En viktig del av ett fungerande innovationssystem är attraktiva innovationsmiljöer. För att stärka konkurrenskraften i näringslivet är det även viktigt att öka det internationella engagemanget.

Projektets övergripande mål är att bidra till att Dalarna har ett mer innovativt och entreprenöriellt näringsliv som står starkt i nationell och internationell konkurrens samt att Dalarna Science Park är en etablerad innovationsarena som efterfrågas av näringsliv, offentlig sektor och akademi främst regionalt men även nationellt och internationellt.

Vid projektets slut ska Dalarna Science Park utvecklats till en modern och tillgänglig innovationsarena som ökar antal innovativa SME i regionen. Dalarna Science Park ska innehålla en struktur och kompetensbas som bidrar till att regionen har ett näringsliv som växer och förnyas. Genom projektet ska regionen tillförts nya innovativa tillväxtföretag samt ett antal befintliga företag som genom stärkt konkurrenskraft ökat sin omsättning och internationalisering.

Primära målgrupper är entreprenörer, SME företag, forskare, studenter samt regionala kluster.

Projekt SPINN är finansierat av Europeiska Regionala Utvecklingsfonden, Region Dalarna, Borlänge Kommun samt Falu Kommun.

Angelica Ekholm

VD

070-209 82 17

Erika Hinz

Chef Projektarena

070-557 77 67