FRODA

Ska skapa möjligheter för ökad livsmedelsproduktion genom samordnad klusterutveckling.

Etablera branschkluster inom livsmedelskedjan

Projektet FRODA ska vara en samlande nod för att etablera ett branschkluster med koppling till livsmedelskedjan. Målsättningen är att lönsamheten ska stärkas och företagens konkurrenskraft ska öka. Länsstyrelsen Dalarna och Jordbruksverket står bakom projektet och finansierar, Dalarna Science Park är genomförare.

Under 2019 lanserades livsmedelsstrategin för Dalarna där målet är att öka livsmedelsproduktionen och bli mer självförsörjande i Dalarna.

– I projektet ska vi ta reda på mer om livsmedelskedjan i Dalarna och försöka hitta nya affärsmöjligheter tillsammans med livsmedelsföretagen. Vi ska också arrangera företagsutvecklande aktiviteter och på olika sätt verka för ökad samverkan i länet utifrån företagens behov, säger David Levrén.

David kommer även bidra i inkubatorns affärsutvecklingsprocesser och samarbeta med bl a Krinova Science Park i Kristianstad.

Läs mer

Mer mat – fler jobb

Ett initiativ som ska bidra till att öka matproduktion och få fler människor i arbete. Målet är att företag inom hela livsmedelskedjan, från jordbruk till förädling, lättare ska kunna växa och anställa, och därigenom producera mer mat.
Dalarna har tagit fram en livsmedelsstrategi och genom detta projekt går man från ord till handling.

Jag vill veta mer om projektet

David Levrén

Projektledare

070-360 44 03