Ingenjören som vill förändra världen med smarta energilösningar och social integration

Ingenjören som vill förändra världen med smarta energilösningar och social integration

Faisa Abdi är energiingenjören som tar smarta solcellslösningar ut i världen. Nyligen har hon varit i Somaliland och installerar solceller på borgmästarens tak. Men hon är också i Borlänges stadsdel Tjärna Ängar och löser avfallshantering  tillsammans med nyanlända på smartare och effektivare sätt. Genom Dalarna Science Park inkubator får hon stöd med affärsutvecklingen och genom Smart City Sweden stöd med internationella kontakter.

Med ett brinnande intresse att förändra världen till det bättre, utbildade sig Faisa Abdi till energiingenjör på Högskolan Dalarna. Under studietiden byggde hon även nätverk och skapade kontakter som nu ligger till grund för bolaget QC Renewable Energy.

-I QC Renewable Energy har vi fokus på att hitta hållbara energilösningar och miljövänliga investeringar som fungerar på lång sikt, exempelvis så arbetar vi med solceller och olika lagringslösningar. Vi arbetar också med social hållbarhet, då vi vet att integration och utanförskap är ett problem i samhället. Genom att vara en brygga och kopplingsdosa mellan olika kulturer och samhället kan vi bidra till att lösa problem och skapa lösningar, berättar Faisa Abdi.

Genom nätverk och goda kontakter, bl a genom exportplattformen Smart City Sweden som finns inom Dalarna Science Park, fick Faisa kontakt med borgmästaren i Berbera. Han önskade kvalificerat stöd av svensk energi- och avfallskompentens, och här kunde en matchning ske med QC Renewable Energy. Beställningen gällde solcellspaneler installerade på gatubelysning samt solcellspaneler på flera hustak.

Att nyttja dagens solkraft till att lagra energi till kvällens belysning är bra både för klimatet, ekonomin och den sociala miljön. Elektricitet är tio gånger så dyrt i Somalia som i Sverige, solenergin har man gratis tillgång till och den lagrade energin kan lysa upp gator och miljöer som hjälper kvinnor, barn och andra utsatta till en säkrare vardag. Dessutom möjliggör belysningen allt från läxläsning och hemarbete av olika slag till trevligt umgänge även efter mörkrets inbrott.


Gatubelysning med solceller på plats i Berbera genom QC Renewable Energy

-750 miljoner människor i världen saknar elektricitet idag. 80 procent av dem bor i Subsahara Afrika. Här vill vi från QC Renewable Energy vara med och förbättra och bidra med våra kunskaper till en förbättrad energilösning. På köpet bidrar vi till arbetet med de globala målen, säger hon.

Social integration genom samtal och smarta lösningar i Borlänge

Driv, passion, entreprenörskap och samverkan är flera ord som passar in på Faisa, och hon finns till vardags på sitt kontor i Dalarna Science Park tillsammans med andra entreprenörer. Nu när pandemin har börjat lätta, är Faisa även på resande fot med möten och arbete i hela Sverige och även nyligen i Somalia och Etiopen. Nya affärer och utmaningar ständigt! Hon är även flitigt anlitad föreläsare och nyligen utsedd till en av Sveriges unga entreprenörer med samhällsförbättrande företagsidéer.

Men Faisa verkar också på hemmaplan i Borlänge med arbete i stadsdelen Tjärna Ängar som haft utmaningar med bl a avfallssortering och integration. Här har Faisa tillsammans med kollegor diskuterat med de boende och undersökt lösningar för bättre miljö och förståelse mellan fastighetsägare och boende; en sk win-win. Att göra skillnad lokalt är också viktigt, tycker Faisa.

-Det är riktigt kul att få denna uppmärksamhet och synliggörande. Men för mig är det viktigt att finnas i verkligheten och göra skillnad för människor på riktigt! menar Faisa.

Stöd i affärsutvecklingsprocessen har Faisa Abdi fått genom inkubatorn på Dalarna Science Park.

Med stöd av affärscoacher har QC Renewable Energy fått möjlighet att formulera sin idé, fått modet att genomföra den, arbetat med affärsplanering och marknadsföring.

-Den här typen av affärer är komplexa, säger affärscoachen Jörgen Steen. Förutom den tekniska kompetensen så krävs även förmågan att förstå kulturen och att skapa kontakter och förtroende på rätt nivåer i mottagarlandet. Dessutom är Somalia inte ett land som Sverige har så stark handelstradition med. Detta i kombination med det politiska läget gör det extra svårt när det kommer till avtal och framför allt ekonomiska transaktioner mellan bankerna.  Vi tror att de affärer som QC Renewable Energy har gjort kan öppna upp en ny marknad och underlätta för andra entreprenörer som vill göra samma resa.

Smart City Sweden – stöd i internationella kontakter

Att som företag och företagare söka sig internationellt på egen hand kan vara en utmaning. Genom exportplattformen Smart City Sweden, som arbetar med att synliggöra Sveriges innovativa produkter och tjänster för delegationer från andra länder, har Faisa och hennes team fått stöd med internationella kontakter.     

-Vi fick en förfrågan från Somaliland om stöd i avfallshantering och smarta energilösningar. Tillsammans med ett antal bolag i Gävleborg, Dalarna och Värmland har vi arbetat för att implementera hållbara smarta lösningar som passar regionens förutsättningar. QC Renewable Energy var ett bolag vi erbjöd att vara med, dels pga deras energikunskap och dels pga deras kunskap om somalisk kultur och klimat. Mycket ska fungera innan en internationell affär går i lås, och då är vi med och stöttar med experter, säger Ann-Louise Larsson, projektledare Smart City Sweden, nod mitt.

3 tips från en entreprenör

Faisa Abdi, som erfaren företagare, delar med sig av följande tre tips till andra entreprenörer:

  • Skaffa en professionell styrelse med kontakter och kunskaper som kompletterar din egen kompetens och kan arbeta strategiskt och långsiktigt med dina affärer
  • Räkna med att du kommer att möta ett antal utmaningar och motgångar, ge inte upp när dom kommer, utan se det som en möjlighet att lära dig och skaffa dig erfarenheter
  • Gör redan i början en riktig budget och plan för hur du vill utveckla verksamheten och håll den övergripande linjen även om du behöver korrigera detaljerna på vägen framåt

En hållbar värld är fokus för QC Renewable Energy

Att bygga hållbara kontakter och affärer mellan Östafrika och Sverige är målsättningen för QC Renewable Energy. Fokus är att sälja och installera solcellssystem till både privata och kommersiella kunder....

Läs mer

Somaliland i fokus för hållbar affärsutveckling med Sverige

Efter förfrågan från ministeriet i Somaliland om stöd i utvecklingen av hållbara miljöer har flera affärsprocesser startat. Det är Gästrike åtvinnare som tillsammans med Dalarna Science park och Smart City...

Läs mer

Jörgen Steen

Affärscoach

070-522 71 58

Ann-Louise Larsson

Projektledare Viable Cities, Attraktiv Industriregion, Smart City Sweden

070-695 62 92