IRIS-projektets resultat

Vi kan med stolthet säga att utfallet är excellent!

IRIS-Projektets resultat

Det vi lärt oss om att stärka supportorganisationer samt de redskap vi utvecklat och förfinat, finns nu tillgängligt för organisationer utanför IRIS-projektet.

Roadmap

I vår ”Roadmap” beskrivs Peer Review-metoden så som IRIS-projektet anpassat den och också vår rapport om den samlade upplevelsen och resultatet hos våra 14 partners. Till höger kan du klicka på ”Roadmap” och få en kort version som beskriver hur det går till.  Fördjupad information hittar du här.

Guidelines

De tester vi utvecklat som syftar till att stärka företagsinkubation och innovationssupport inom 5 viktiga fokusområden finns nu samlade som ”Guidelines”. Du hittar dem under ”Guidelines” till höger. Här finns också några exempel på resultat från våra partners samt videoberättelser från både partners och företag vi jobbat med i testerna.

I would estimate that hundreds of entrepreneurs have benefited from various workshops, seminars and other activities during the IRIS project – some more than others but all activities have received positive feedback.

Turku Science Park, Finland

Tillbaka till IRIS